Đoàn thể - Trường Chính Trị Hậu Giang

 

Đoàn thể Trường chính trị tỉnh Hậu Giang

Ngày 08-07-2020

Gồm có: Công đoàn và Chi đoàn Trường Chính trị tỉnh Hậu Giang

Công đoàn Trường Chính trị tỉnh Hậu Giang

- Ban chấp hành công đoàn Trường Chính trị nhiệm kỳ 2012 - 2015

Chủ tịch công đoàn: Đ/c Trần Trung Hiếu

Phó chủ tịch công đoàn: Đ/c Hoàng Phi Giàu

Ủy viên Ban Chấp hành: Đ/c Bùi Văn Sáu

Ủy viên Ban Chấp hành: Đ/c Hồ Thanh Hải

Ủy viên Ban Chấp hành: Đ/c Dương Thị Hoàng Phúc

- Phương hướng hoạt động của công đoàn trường nhiệm kỳ 2012 - 2015

A- Mục tiêu chủ yếu:

Trên cơ sở thực hiện Nghị quyết Đại hội X Công đoàn Việt Nam và Đại hội VIII công đoàn tỉnh Hậu Giang; chương trình hành động của Liên đoàn Lao động tỉnh, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; triển khai thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh từ nay đến năm 2015; thực hiện hoàn thành kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức hàng năm; nâng cao chất lượng quản lý đào tạo, chất lượng dạy và học; đưa hoạt động nghiên cứu khoa học, nghiên cứu thực tế ngày càng đi vào nền nếp; triển khai thực hiện dự án xây dựng cơ sở vật chất; phát huy mạnh mẽ dân chủ trong cơ quan, quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức.

Công đoàn cơ sở Trường Chính trị đề ra mục tiêu hoạt động nhiệm kỳ 2012 - 2015, như sau:

- Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động phù hợp yêu cầu thực tiễn, nhằm nâng cao chất lượng hoạt động

- Cán bộ, công chức, viên chức nhà Trường hăng hái thi đua khắc phục mọi khó khăn, năng động, sáng tạo trong công tác, giảng dạy, học tập và quản lý, nghiên cứu khoa học, nghiên cứu thực tế với năng suất, chất lượng, hiệu quả cao, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ hàng năm nhằm góp phần hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, kế hoạch, nhiệm vụ chính trị của nhà Trường.

- Củng cố, kiện toàn, xây dựng tổ chức Công đoàn cơ quan vững mạnh hằng năm; phát triển đoàn viên công đoàn. Thường xuyên quan tâm xây dựng khối đoàn kết, tương thân tương ái, tích cực đấu tranh xây dựng nội bộ. Tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh hằng năm.

- Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có bản lĩnh chính trị, vững về chuyên môn, khắc phục khó khăn, năng động sáng tạo trong công tác với các mục tiêu: năng suất, chất lượng, hiệu quả.

- Vận động tham gia giữ gìn an ninh trật tự xã hội, văn hóa giao thông, vệ sinh môi trường, phòng chống âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch.

- Tăng cường công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, bảo vệ quyền lợi chính đáng, hợp pháp cho cán bộ, công chức, viên chức. Công đoàn phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo cơ quan và Đảng ủy, đảm bảo thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách, quan tâm cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, công chức, viên chức nhất là đối tượng còn khó khăn.

- Tổ chức, hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước do Công đoàn và ngành phát động. Thực hiện cải cách hành chính, thực hành tiết kiệm, chống quan liêu, tham nhũng, tích cực tham gia ngăn chặn các tệ nạn xã hội, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu thi đua, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2012 - 2015.

2. Khẩu hiệu hành động.

Dân chủ, đoàn kết, đổi mới, hiệu quả.

3. Các chỉ tiêu phấn đấu.

- 100% đoàn viên công đoàn đăng ký thi đua và đạt danh hiệu lao động tiên tiến.

- 60% đạt danh hiệu công đoàn viên xuất sắc.

- 25% đoàn viên công đoàn đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở.

- 7 - 8% cán bộ, công chức, viên chức đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh ( nếu đủ điều kiện, tiêu chuẩn và thời gian quy định).

- Giữ vững danh hiệu Công đoàn cơ sở Trường Chính trị đạt vững mạnh xuất sắc.

- 100% đoàn viên công đoàn tham gia học tập Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

- 100% công đoàn viên chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; không sinh con thứ ba, không vi phạm tệ nạn xã hội; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chống tham nhũng, tiêu cực, không vi phạm pháp luật Nhà nước.

- Phát triển từ 3 – 5 đoàn viên công đoàn cả nhiệm kỳ.

- Giới thiệu cho Chi bộ, Đảng bộ 03 công đoàn viên ưu tú bồi dưỡng, xem xét kết nạp vào đảng.

- Nhà Trường có tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức hàng năm đảm bảo đúng quy định. Cơ quan đăng ký và đạt danh hiệu “ Cơ quan có đời sống văn hóa tốt” hàng năm.

- 100% công đoàn viên đóng góp đầy đủ các loại qũy do cấp trên phát động.

-Tăng trợ cấp tiền ăn lên 200.000đồng/người vào đầu tháng 7/2012.

- 100% đoàn viên đóng đoàn phí theo quy đinh, thu nộp đoàn phí về trên đúng quy định. Quyết toán tài chính kịp thời, đúng chế độ.

- 100% đoàn viên công đoàn “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đạt hiệu quả tốt.

- 100% công đoàn viên thực hiện tốt quy chế hoạt động của Công đoàn; quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế dân chủ cơ quan; quy tắc ứng xử; tham gia hoạt động xã hội từ thiện, đền ơn đáp nghĩa.

- Bằng khen của LĐLĐ Tỉnh Hậu Giang cho tập thể và cá nhân.( 01 tập thể cả nhiệm kỳ; 04 cá nhân mỗi năm).

- Bằng khen của Tổng LĐLĐ Việt Nam cho các cá nhân.( 02 cá nhân) cả nhiệm kỳ

- Giấy khen của BCH Công đoàn Trường.( 15 cá nhân) mỗi năm.

- 100% công đoàn viên tham gia tốt 01 môn thể dục, thể thao.

- Tổ chức cho công đoàn viên đi tham quan, thực tế 1 chuyến/năm.

- Duy trì quỹ góp vốn xoay vòng không tính lãi trong công đoàn viên hàng năm.

B- Nhiệm vụ và giải pháp:

- Đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của cán bộ, công chức, viên chức.

+ Thực hiện đầy đủ, kịp thời chế độ tiền lương, phụ cấp lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, các chính sách ưu đãi đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đặc biệt là đối với công đoàn viên nữ; phối hợp với nhà Trường thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách đối với công đoàn viên Công đoàn, tổ chức thăm hỏi công đoàn viên khi ốm đau, nằm viện.

+ Tiếp tục xây dựng quỹ góp vốn xoay vòng không tính lãi trong cán bộ, công chức, viên chức giúp nhau làm kinh tế gia đình, tạo mọi điều kiện thuận lợi để công đoàn viên được vay các nguồn quỹ hỗ trợ, tăng gia sản xuất, cải thiện cuộc sống gia đình.

+ Tổ chức cho cán bộ, công chức, viên chức đi tham quan, thực tế, học tập tại một số tỉnh để giao lưu, học tập những kinh nghiệm hay, phục vụ tốt hơn cho công tác chuyên môn; vận động tham gia các hoạt động phong trào thi đua, các hoạt động xã hội, tương thân, tương ái… và các hoạt động chăm lo khác cho cán bộ, công chức, viên chức nhà Trường.

- Về công tác tuyên tuyền, giáo dục.

Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, tổ chức học tập các Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cho 100% đoàn viên công đoàn. Coi trọng triển khai các chủ trương, chính sách mới, tình hình thời sự quốc tế, trong nước, trong tỉnh có liên quan đến cán bộ, công chức, công đoàn viên. Xây dựng kế hoạch và tổ chức tuyên truyền kỷ niệm ngày thành lập các tổ chức trong hệ thống chính trị và các ngày lễ lớn hàng năm. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng chống ma túy, phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội, thực hiện nghiêm luật giao thông. trong cán bộ, công chức, viên chức nhà Trường.

Tiếp tục quán triệt thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh từ nay đến năm 2015. Đặc biệt, chủ đề 2012 gắn với việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đảng bộ Trường Chính trị, Nghị quyết Công đoàn cấp trên, Nghị quyết Công đoàn cơ sở và nhiệm vụ chính trị của nhà Trường.

- Về tổ chức các phong trào thi đua yêu nước.

Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong cán bộ, công chức, viên chức như: thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, lao động có chất lượng, hiệu quả, đảm bảo sức khỏe, vệ sinh an toàn lao động, phong trào “sáng, xanh, sạch, đẹp”, văn minh nơi công sở; phong trào giỏi việc nước, đảm việc nhà trong lực lượng nữ cán bộ, công chức, viên chức, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu công tác đào tao, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2012 và những năm tiếp theo của Trường Chính trị tỉnh Hậu Giang.

- Về công tác tổ chức, phát triển đoàn viên.

Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy hoạt động Công đoàn, chú trọng đến công tác quy hoạch, tạo nguồn cho đội ngũ làm công tác Công đoàn cơ sở Trường Chính trị; tổ chức sinh hoạt Công đoàn đúng quy định, có chất lượng. Phối hợp với Ban Giám hiệu tổ chức Hội nghị cán bộ, CNVC – LĐ hàng năm. Thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ trong tổ chức, sinh hoạt, đảm bảo thực hiện tốt Điều lệ Công đoàn Việt Nam, chấp hành Luật Công đoàn, đảm bảo nộp Đoàn phí Công đoàn kịp thời đúng quy đinh. Giới thiệu những đoàn viên ưu tú để Chi, Đảng bộ giáo dục, bồi dưỡng kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam. Phát triển đoàn viên Công đoàn đạt 100% trên tổng số cán bộ, công chức, viên chức. Thực hiện tốt việc sơ, tổng kết 6 tháng, năm và báo cáo định kỳ đến Đảng ủy và Công đoàn cấp trên theo quy định. Xây dựng đội ngũ cán bộ Công đoàn ngày càng vững mạnh, có tinh thần trách nhiệm, nhiệt tình với công tác Công đoàn. Đồng thời tham gia xây dựng Đảng bộ, nhà Trường trong sạch, vững manh. Tăng cường sự chỉ đạo của Ban Chấp hành Công đoàn đối với các Tổ Công đoàn và Ban Thanh tra nhân dân, tạo điều kiện thuận lợi cho các Tổ Công đoàn và Ban Thanh tra nhân dân hoạt động có hiệu quả hơn.

- Về công tác nữ công.

Tiếp tục thực hiện tốt các phong trào thi đua “giỏi việc nước, đảm việc nhà”, “nuôi con khoẻ, dạy con ngoan”, phong trào tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc, thực hiện nghiêm túc không có người sinh con thứ 3, đẩy mạnh bài trừ tệ nạn xã hội, triển khai sâu rộng hai cuộc vận động “ Xây dựng gia đình 5 không, 3 sach”; phấn đấu rèn luyện phẩm chất “ Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang” trong nữ cán bộ, công chức, viên chức Tường Chính trị; quan tâm giúp đỡ, tạo mọi điều kiện để chị em phát triển về mọi mặt. Đồng thời, phối hợp với Ban Giám hiệu thực hiện tốt chế độ chính sách đối với chị em phụ nữ CNVC – LĐ ở nhà Trường. Tiếp tục duy trì phong trào góp vốn, hổ trợ không tính lãi để giúp đỡ chị em có hoàn cảnh khó khăn phát triển kinh tế gia đình, tổ chức đưa chị em đi khám sức khỏe định kỳ.

- Về công tác tài chính.

Đảm bảo thực hiện đúng, nghiêm túc, có hiệu quả chế độ quản lý, thu chi tài chính công đoàn, thu và nộp đoàn phí đầy đủ, quyết toán đúng thời gian quy định.

- Về công tác kiểm tra.

Tiến hành công tác kiểm tra định kỳ, kiểm tra việc chấp hành và thực hiện Điều lệ Công đoàn Việt Nam, Luật Công đoàn, Nghị quyết Hội nghị cán bộ, viên chức, Nghị quyết Đại hội Công đoàn; giám sát việc thực hiện nội quy, quy chế dân chủ cơ quan, quy chế làm việc của BCH công đoàn; quy chế phối hợp hoạt động giữa Thủ trưởng cơ quan với Ban Chấp hành Công đoàn. kiểm tra việc thu, chi tài chính của nhà Trường và của Công đoàn, đảm bảo chi tiêu đúng mục đích, có hiệu quả theo hướng tiết kiệm; giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức nhà Trường và bảo vệ quyền lợi và lợi ích chính đáng cho CNVC – LĐ. Tăng cường sự chỉ đạo của Ban Chấp hành Công đoàn đối với các Tổ Công đoàn và Ban Thanh tra nhân dân, tạo điều kiện thuận lợi cho các Tổ Công đoàn và Ban Thanh tra nhân dân hoạt động có hiệu quả hơn.

- Về công tác đối ngoại: Tiếp tục duy trì tốt công tác thông tin, báo cáo với Công đoàn cấp trên; đẩy mạnh các hoạt động trao đổi, giao lưu với các Công đoàn bạn trong khối Đảng, với Công đoàn một số ban, ngành có liên quan, nhằm giúp nhau xây dựng tổ chức Công đoàn trong sạch, vững mạnh, hoàn thành nhiệm vụ chính trị của nhà Trường.

5. Công tác chỉ đạo và tổ chức thực hiện.

- Xây dựng chương trình công tác, kế hoạch thi đua cụ thể thông qua Hội nghị cán bộ, viên chức hằng năm để triển khai hiệu quả Nghị quyết Đại hội Công đoàn cơ sở Trường Chính trị nhiệm kỳ 2012 - 2015.

- Giữ vững, nâng cao chất lượng sinh hoạt Công đoàn, vận động cán bộ, công chức, viên chức tham gia các phong trào thi đua, thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước.

- Đổi mới công tác thi đua khen thưởng hướng về đoàn viên công đoàn; chú trọng công tác quy hoạch, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ phụ trách công tác công đoàn.

- Tranh thủ sự lãnh đạo của Đảng ủy, tăng cường phối hợp với Ban Giám hiệu trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Công đoàn, nhất là chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, công chức, viên chức nhà Trường.

- Thường xuyên kiểm tra, sơ, tổng kết hoạt động 6 tháng và năm; thỉnh thị ý kiến chỉ đạo, hướng dẫn của Đảng ủy và Công đoàn cấp trên.

Đại hội IV Công đoàn cơ sở Trường Chính trị thể hiện ý chí quyết tâm, năng động, sáng tạo của tất cả cán bộ, công chức, viên chức nhà Trường, quyết tâm vượt qua khó khăn, thử thách, đổi mới đồng bộ, toàn diện về tổ chức nội dung, phương thức hoạt động Công đoàn, góp phần đem lại lợi ích chính đáng cho từng cán bộ, công chức, viên chức, xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Công đoàn tỉnh Hậu Giang, xứng tầm với các tỉnh trong khu vực và cả nước.

Đang online: 1
Hôm nay: 83
Đã truy cập: 10055
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.