Xem chi tiết - Trường Chính Trị Hậu Giang

 

Đảng ủy Trường Chính trị thông báo. Kế hoạch Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch lần thứ hai, năm 2022

Ngày 30-03-2022

Kế hoạch Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch lần thứ hai, năm 2022

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. ke hoach 11 dang uy tct.pdf_20220330083609.pdf

Đang online: 3
Hôm nay: 485
Đã truy cập: 757058
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.