Xem chi tiết - Trường Chính Trị Hậu Giang

 

TỪ NGÀY 14 THÁNG 02 NĂM 2022 TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH HẬU GIANG THỰC HIỆN GIẢNG DẠY TRỰC TIẾP

Ngày 18-02-2022

Căn cứ Công văn số 470-CV/TU, ngày 09 tháng 2 năm 2022 của Thường trực Tỉnh uỷ thống nhất chủ trương triển khai học trực tiếp các lớp đào tạo, bồi dưỡng tại Trường Chính trị tỉnh, từ ngày 14 tháng 02 năm 2022, Trường Chính trị tỉnh tổ chức giảng dạy trực tiếp đối với các lớp Trung cấp LLCT-HC (TCLLCT).

Công tác quản lý đào tạo của Nhà trường sẽ được thực hiện theo Quyết định số 1745-QĐ/TCT ngày 02 tháng 12 năm 2019 của Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Hậu Giang về việc ban hành Quy chế quản lý đào tạo lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính. Các văn bản có liên quan đến công tác đào tạo, bồi dưỡng trực tuyến trong thời gian phòng, chống dịch bệnh COVID-19 đều bãi bỏ.

Phòng Quản lý đào tạo và nghiên cứu khoa học sớm thông báo cho học viên các lớp trở lại học bằng hình thức trực tiếp, riêng các lớp hiệp quản tiếp tục giảng dạy trực tiếp tại Trung tâm chính trị các huyện, thị, thành.

Sau một tuần giảng dạy, phòng Quản lý đào tạo và nghiên cứu khoa học phối hợp Phòng Tổ chức, hành chính, thông tin, tư liệu và các Trung tâm chính trị thực hiện tốt công tác tổ chức quản lý lớp học theo đúng quy định, đặc biệt thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19.

(Hình ảnh: Học viên thực hiện phòng, chống dịch trong lớp học)

Để thích ứng với tình hình mới, Trường Chính trị luôn đoàn kết, nỗ lực, khắc phục khó khăn, thực hiện hoàn thành nhiệm vụ kép, vừa đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng vừa thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19./.

Trang Quốc Dũng


Đang online: 5
Hôm nay: 931
Đã truy cập: 340383
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.