Xem chi tiết - Trường Chính Trị Hậu Giang

 

TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH HẬU GIANG NGHIÊN CỨU, HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT NỘI DUNG NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ 5, BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG KHOÁ XIII

Ngày 11-08-2022

 

Thực hiện chỉ đạo của Tỉnh ủy, 100% đảng viên Trường Chính trị từ ngày 21 đến ngày 22 tháng 7 năm 2022, tham dự Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt những nội dung của Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khoá XIII bằng hình thức trực tuyến. Tại điểm cầu Trường Chính trị, đồng chí Trương Quốc Năm, UV.BTV Đảng uỷ - Phó Hiệu trưởng chủ trì.

Trong thời gian 1,5 ngày học tập, đảng viên tập trung nghiên cứu, quán triệt các Nghị quyết của Hội nghị Trung ương lần thứ 5 (khoá XIII) do các đồng chí báo cáo viên là lãnh đạo Đảng, Nhà nước trực tiếp triển khai. Cụ thể là: Nghị quyết số 18-NQ/TW về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển, có thu nhập cao, do đồng chí Phạm Minh Chính, uỷ viên Bộ Chính trị - Thủ tướng Chính phủ triển khai. Nghị quyết số 19-NQ/TW về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, do đồng chí Trần Tuấn Anh, Uỷ viên Bộ Chính trị - Trưởng Ban Kinh tế Trung ương triển khai. Nghị quyết số 20-NQ/TW về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới, do đồng chí Lê Minh Khái, Bí thư Trung ương Đảng – Phó Thủ tướng Chính phủ triển khai. Nghị quyết số 20-NQ/TW về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới, do đồng chí Trương Thị Mai, Uỷ viên Bộ Chính trị - Bí thư Trung ương Đảng – Trưởng Ban Tổ chức Trung ương triển khai.

Phát biểu chỉ đạo lớp học tại điểm cầu Trường Chính trị, đồng chí Trương Quốc Năm nhấn mạnh ý nghĩa, tầm quan trọng của nội dung Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ 5, Khoá XIII. Đây là những vấn đề lớn, quan trọng, có liên quan đến những vấn đề kinh tế - xã hội quan trọng của đất nước và có ý nghĩa to lớn đối với sự phát triển của đất nước trong những năm tới. Từ đó, đồng chí yêu cầu đảng viên các chi bộ tham gia học tập nghiêm túc, đảm bảo thời gian học tập đầy đủ theo quy định. Chú ý nghiên cứu, vận dụng những nội dung cụ thể của từng nghị quyết vào nội dung bài giảng, trong nghiên cứu khoa học của từng khoa chuyên môn và của từng giảng viên một cách phù hợp, tăng cường tuyên truyền, phổ biến đưa nội dung các nghị quyết đến học viên và nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi nội dung các nghị quyết trong thời gian tới.

Thanh Nghĩa


Đang online: 4
Hôm nay: 584
Đã truy cập: 757157
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.