Xem chi tiết - Trường Chính Trị Hậu Giang

 

TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH HẬU GIANG LONG TRỌNG KHAI MẠC HỘI THI “HỌC VIÊN HỌC GIỎI LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ” NĂM 2022

Ngày 09-06-2022

 

Sáng ngày 09/6/2022, Đảng ủy, Ban Giám hiệu Trường Chính trị tỉnh Hậu Giang long trọng tổ chức khai mạc Hội thi “Học viên học giỏi Lý luận Chính trị” năm 2022. Đây là Hội thi lần thứ 2, sau 02 năm gián đoạn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19.

Sau vòng sơ tuyển, chọn lọc từ những học viên ưu tú, xuất sắc ở 06 lớp Trung cấp Lý luận chính trị - hành chính và Trung cấp lý luận chính trị (K.119, 120, 121, 122, 123, 124), chủ nhiệm lớp đăng ký dự thi mỗi lớp 02 thí sinh chính thức và 01 thí sinh dự phòng. Tổng thí sinh dự thi chính thức: 12 học viên/06 lớp.

Hội thi diễn ra từ ngày 09/6/2022 đến ngày 21/6/2022, qua 02 vòng thi: thi viết bài chính luận và thi thuyết trình. Nội dung các phần thi gắn với kiến thức chương trình Trung cấp Lý luận Chính trị, Văn kiện, Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Đại hội Đảng bộ tỉnh Hậu Giang lần thứ XIV và các nghị quyết, chỉ thị, quy định, chủ trương, kế hoạch của Trung ương, của Tỉnh và thực trạng công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai xây dựng, phát triển mọi mặt kinh tế - xã hội ở các địa phương, đơn vị trong tỉnh.

(Đồng chí Nguyễn Thị Tuyết Loan – UV.BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Hiệu Trưởng: Quán triệt mục đích, yêu cầu của Hội thi. Ảnh: Lý Anh Lam)

Hội thi là một trong những căn cứ đánh giá chất lượng học tập lý luận chính trị của học viên các lớp Trung cấp Lý luận Chính trị, từ đó có thêm căn cứ để thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng của Trường. Đồng thời, tạo môi trường sinh hoạt chính trị để thúc đẩy phong trào thi đua, rèn luyện trong đông đảo học viên; nhân rộng những tấm gương điển hình, tiên tiến, tiêu biểu trong học tập. Đặc biệt, kết quả hội thi sẽ cung cấp khá rõ chất lượng, con người cụ thể giúp cho Trường làm tốt công tác phối hợp với các cơ quan, đơn vị trong công tác quy hoạch cán bộ hiện tại và sau này. (Ánh Xuân)


Đang online: 1
Hôm nay: 239
Đã truy cập: 775883
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.