Xem chi tiết - Trường Chính Trị Hậu Giang

 

THAO GIẢNG TRỰC TIẾP TRÊN LỚP

Ngày 13-05-2022

 

Sáng ngày 13/5/2022, tập thể Khoa Lý luận cơ sở dự giờ thao giảng Thạc sĩ Hồ Thanh Hải trực tiếp trên lớp Trung cấp LLCT khóa 126. Đồng chí Nguyễn Thị Tuyết Loan, UV.BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường đến dự và góp ý cho buổi giảng.

Thạc sĩ Hồ Thanh Hải giảng bài 16 (phần A.4): “Đặc điểm kinh tế cơ bản của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” có nhiều điểm mới, sáng tạo, đảm bảo phát huy tính năng động của học viên trong nghiên cứu, học tập. Cụ thể:

1. Giảng viên nêu chủ đề, yêu cầu học viên nghiên cứu nội dung lý thuyết trong giáo trình kết hợp với quan điểm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước từ Trung ương đến địa phương; nội dung bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”.

2. Mỗi học viên tóm tắt khái quát nội dung lý thuyết, chọn dẫn chứng từ thực tiễn đất nước, địa phương để phân tích làm rõ lý thuyết.

3. Học viên trình bày kết quả nghiên cứu; tập thể lớp góp ý, trao đổi, bổ sung; giảng viên tham gia thảo luận, phân tích, gợi mở kiến thức, kết luận và neo chốt kiến thức cho học viên.

          Đồng chí Nguyễn Thị Tuyết Loan đánh giá cao chất lượng giờ giảng, về tinh thần trách nhiệm trong nghiên cứu, đảm bảo nội dung, nhiệt tình trong phương pháp, hướng dẫn của giảng viên để phát huy tính tích cực của học viên trong suốt quá trình cùng xây dựng bài. Hiệu trưởng Trường đề nghị giảng viên vận dụng nội dung “Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa” trong bài viết Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, để từ đó dành thời gian phân tích kỹ hơn, sâu hơn tính tất yếu, bản chất khoa học của “Kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa” mà ta đang xây dựng. Đồng chí còn góp ý sâu về kỹ năng nói, nhất là kỹ năng gợi ý, gợi mở để học viên nâng tư duy, tích hợp tốt hơn giữa lý luận và thực tiễn để có thể đào sâu những vấn đề cốt lõi hướng tới vận dụng được vào thực tiễn. (T.H)


Đang online: 6
Hôm nay: 1043
Đã truy cập: 340495
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.