Xem chi tiết - Trường Chính Trị Hậu Giang

 

TẬP HUẤN, BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC, KỸ NĂNG BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG, ĐẤU TRANH PHẢN BÁC CÁC QUAN ĐIỂM SAI TRÁI, THÙ ĐỊCH

Ngày 15-10-2021

 

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch luôn là trọng trách của mỗi cán bộ, đảng viên và người dân, đặc biệt đội ngũ đảng viên, giảng viên các Trường Chính trị, các Học viện là lực lượng có vị trí quan trọng, tiên phong trong suốt cuộc chiến này. Nâng cao kiến thức, mài dũa thuần thục kỹ năng để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch là việc làm thiết yếu, thường xuyên, liên tục của Đảng ta. Ngày 11/10/2021, Ban Chỉ đạo 35 – Học viện CTQG Hồ Chí Minh đã tổ chức Lớp Tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch” bằng hình thức trực tuyến cho đội ngũ giảng viên, nghiên cứu viên, biên tập viên của các đơn vị thuộc trung tâm Học viện, các Học viện trực thuộc, các Trường Chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Lớp diễn ra từ ngày 11/10/2021 đến 15/10/2021.

Nhận thức rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của lớp Tập huấn, Đảng ủy, BGH Trường Chính trị tỉnh Hậu Giang đã kết nối đường truyền trực tiếp với Học viện CTQG Hồ Chí Minh, tạo điều kiện thuận lợi cho hơn 20 cán bộ, giảng viên dự Tập huấn tại điểm Trường Chính trị và kết nối về máy tính cá nhân.

(Ảnh: Đảng ủy, BGH và tập thể cán bộ giảng viên tham dự lớp tập huấn)

Chương trình tập huấn được thiết kế với 08 chuyên đề, có tính chất quan trọng, căn bản, thiết thực, sát hợp với thực tiễn xã hội và yêu cầu nâng cao kiến thức, kỹ năng cho cán bộ, đảng viên tham gia, cụ thể gồm các nội dung: Một số khó khăn, vướng mắc trong đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch và kinh nghiệm xử lý; Tăng cường công tác đấu tranh, ngăn chặn, xử lý thông tin xấu độc, quan điểm  sai trái, thù địch, uốn nắn nhận thức lệch lạc, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng theo định hướng Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng - Nhiệm vụ và giải pháp; Kỹ năng viết và biên tập bài tạp chí khoa học; Kỹ năng viết tin, bài hiện đại và sản xuất tin, bài đa phương tiện; Kỹ năng thu thập, xử lý, tương tác và lan toả thông tin qua báo chí và mạng xã hội; Tổ chức lực lượng, xây dựng mạng lưới đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng; Kỹ năng viết tin, bài, xây dựng video clip đấu tranh chống lại các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng; Học viện CTQG Hồ Chí Minh và các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc TW với nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.  

Nội dung lớp tập huấn là sự tiếp tục quán triệt, vận dung nội dung Nghị quyết số 35-NQ/TW vào công tác nghiên cứu, giảng dạy và tuyên truyền nhằm bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phương pháp đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình hiện nay. Đồng thời, sẽ cập nhật, cung cấp một số kiến thức, thông tin mới để bồi dưỡng, nâng cao kỹ năng, phương pháp bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, kỹ năng nhận diện và đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch cho đội ngũ cán bộ, giảng viên trong toàn hệ thống trên một số lĩnh vực, đặc biệt là kỹ năng viết và biên tập bài tạp chí khoa học, kỹ năng viết tin, bài hiện đại và sản xuất tin, bài đa phương tiện, kỹ năng thu thập, xử lý, tương tác và lan toả thông tin qua báo chí và mạng xã hội, kỹ năng tổ chức lực lượng, xây dựng mạng lưới đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng, kỹ năng xây dựng video clip đấu tranh chống lại các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng… là nội dung hết sức quan trọng và cấp thiết cho độ ngũ giảng viên các Trường Chính trị hiện nay.

Trao đổi, triển khai nội dung các chuyên đề là các nhà khoa học, nhà nghiên cứu, nhà lãnh đạo quản lý có sự am tường và tri thức hàng đầu trong các lĩnh vực của nội dung tập huấn, bao gồm: PGS,TS Lê Văn Lợi (Phó Giám đốc Học viện, Phó trưởng Ban Thường trực BCĐ 35 Học viện); TS Nguyễn Hồng Phong (Phó Cục trưởng Cục An ninh nội địa - Bộ Công an); Đồng chí Vũ Trọng Hà (Vụ trưởng, Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo 35 Trung ương); PGS,TS Nguyễn Thị Trường Giang (Phó Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền); ThS Vũ Thế Cường (Phó Giám đốc Trung tâm nghiên cứu Ấn Độ - Học viện CTQG Hồ Chí Minh); Đại tá Phùng Văn Lập (Phó Chủ nhiệm Chính trị, Trường Sỹ quan Chính trị - Bộ Quốc phòng); Trung tá Nguyễn Bá Thanh (Phó Chủ nhiệm Bộ môn Khoa học xã hội, Trường Sỹ quan Chính trị - Bộ Quốc phòng).

Với hình thức tổ chức trực tuyến rộng mở, nội dung bồi dưỡng thiết thực, hữu ích, đội ngũ báo cáo viên tâm huyết, dày dạn kinh nghiệm, chúng tôi tin tưởng giá trị mang lại sau lớp tập huấn này là sự phát triển cao hơn về chất từ kiến thức đến kỹ năng của đội ngũ các bộ, giảng viên Trường Chính trị Hậu Giang nói riêng, giảng viên các Trường Chính trị trong cả nước nói chung trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, nhận diện, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình hiện nay.

Huỳnh Thanhh Hiếu


Đang online: 4
Hôm nay: 242
Đã truy cập: 139533
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.