Xem chi tiết - Trường Chính Trị Hậu Giang

 

 “PHỐI HỢP NGHIÊN CỨU, VẬN DỤNG THỰC TIỄN GIỮA TRƯỜNG CHÍNH TRỊ VỚI CẤP UỶ, CHÍNH QUYỀN CƠ SỞ”

Ngày 21-09-2022

 

Thống nhất giữa lý luận và thực tiễn là một nguyên tắc căn bản của chủ nghĩa Mác-Lênin. Thực tiễn và lý luận có mối quan hệ biện chứng với nhau. Thực tiễn cần lý luận soi đường, dẫn dắt, chỉ đạo, định hướng để không mắc phải bệnh kinh nghiệm, còn lý luận phải dựa trên cơ sở thực tiễn, phản ánh thực tiễn và phải luôn liên hệ với thực tiễn, nếu không sẽ mắc phải bệnh giáo điều.

Để khẳng định sự cần thiết và đánh giá lại hiệu quả của hoạt động nghiên cứu thực tế, nhất là công tác phối hợp giữa Trường Chính trị với cấp uỷ, chính quyền cơ sở, Trường Chính trị tỉnh Hậu Giang đã ban hành Kế hoạch số 81-KH/TCT ngày 06 tháng 7 năm 2022 về Toạ đàm khoa học cấp tỉnh với chủ đề“Phối hợp nghiên cứu, vận dụng thực tiễn giữa Trường Chính trị với cấp uỷ, chính quyền cơ sở”.

(Quang cảnh buổi Toạ đàm)

Sau thời gian tích cực chuẩn bị, chiều ngày 20 tháng 9 năm 2022, Trường Chính trị tỉnh Hậu Giang đã tổ chức Toạ đàm khoa học theo đúng Kế hoạch. Đến dự Toạ đàm có đồng chí Huỳnh Văn Phước, Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ Khối Các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, các đồng chí đại diện Ban Tổ chức Tỉnh uỷ, đại diện xã Vị Trung, huyện Vị Thuỷ và xã Lương Nghĩa, huyện Long Mỹ. Chủ trì Toạ đàm có đồng chí Nguyễn Thị Tuyết Loan – UVBCH Đảng bộ tỉnh, Hiệu trưởng và các đồng chí Phó Hiệu trưởng. Tham dự Toạ đàm có lãnh đạo phòng, khoa, chủ nhiệm lớp và giảng viên của Trường và đại diện học viên đại diện các lớp Trung cấp LLCT từ khoá 121 đến khoá 133. Đến dự Toạ đàm còn có đại diện Báo Hậu Giang, Đài PTTH tỉnh Hậu Giang đến dự và hỗ trợ thông tin.

Tại buổi Toạ đàm có 14 lượt ý kiến tham luận, thảo luận của giảng viên, học viên và đại diện lãnh đạo xã Vị Trung, xã Lương Nghĩa tập trung vào 02 nội dung: Thứ nhất, Yêu cầu đổi mới, nâng chất hoạt động nghiên cứu, vận dụng thực tiễn từ công tác phối hợp giữa Trường Chính trị với cấp ủy, chính quyền cơ sở. Thứ hai:  Thực trạng công tác phối hợp giữa Trường Chính trị với cấp uỷ, chính quyền cơ sở trong hoạt động nghiên cứu thực tế thời gian qua – những kinh nghiệm điển hình.

Phát biểu kết luận Toạ đàm, ThS. Nguyễn Thị Tuyết Loan đánh giá Toạ đàm đã đạt được mục đích, yêu cầu đề ra. Để các nội dung của hơn 30 bài viết và các ý kiến thảo luận được đánh giá đúng mức và được sử dụng hiệu quả trong thời gian tới, đồng chí Nguyễn Thị Tuyết Loan đề nghị Ban Giám hiệu, lãnh đạo các phòng, khoa, đội ngũ giảng viên và học viên Trường Chính trị quan tâm một số vấn đề sau:

(1). Tập hợp tất cả các bài viết, biên tập, chỉnh trang thành sách chuyên khảo hoặc kỷ yếu dùng để sử dụng nội bộ trong Trường.

(2). Dự thảo kế hoạch phối hợp NCTT cho năm 2023 và những năm tiếp theo đảm bảo các yêu cầu: Hướng đến Trường Chính trị đạt chuẩn theo tinh thần QĐ11-QĐ/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng vừa phù hợp với yêu cầu công tác cán bộ của tỉnh vừa gắn kết nhu cầu của học viên. Phòng Quản lý đào tạo và nghiên cứu khoa học tham mưu Ban Giám hiệu xây dựng quy chế phối hợp giữa Trường Chính trị với cấp uỷ, chính quyền cơ sở trong nghiên cứu thực tế.

(3). Đổi mới mạnh mẽ từ nội dung đến phương pháp nghiên cứu thực tế: Nội dung phải thiết thực, phải vận dụng cho được trong thực tiễn theo từng nhóm đối tượng học viên. Phương pháp phối hợp phải chặt chẽ, linh hoạt với phương châm “TRÁCH NHIỆM – CHÂN TÌNH – HIỆU QUẢ”. Đó là trách nhiệm đôi bên giữa Trường Chính trị với cấp ủy, chính quyền địa phương. Chân tình trong trao đổi, thảo luận, chia sẻ, báo cáo để đảm bảo đúng, đủ các dữ liệu sử dụng trong quá trình nghiên cứu, viết bài sau nghiên cứu. Hiệu quả của cả quá trình này cho cả bên đào tạo, bồi dưỡng (Trường Chính trị) và cho bên sử dụng cán bộ (cấp ủy, chính quyền cơ sở).

 Cẩm Tú


Đang online: 3
Hôm nay: 446
Đã truy cập: 757019
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.