Xem chi tiết - Trường Chính Trị Hậu Giang

 

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIẢNG DẠY CỦA GIẢNG VIÊN KHOA XÂY DỰNG ĐẢNG THÔNG QUA HOẠT ĐỘNG DỰ GIỜ

Ngày 08-03-2023

 

 Dự giờ là một trong những hoạt động thường xuyên của Trường Chính trị tỉnh Hậu Giang nói chung, khoa Xây dựng Đảng nói riêng, nhằm kiểm tra, đánh giá trình độ, năng lực của giảng viên; kịp thời phát huy ưu điểm và khắc phục những hạn chế khi giảng viên thực hiện hoạt động giảng dạy. Đồng thời, lựa chọn được những giảng viên ưu tú để chăm bồi cho Hội thi giảng viên dạy giỏi cấp Trường và Khu vực.

Theo kế hoạch đã ban hành, ngày 27 tháng 02 năm 2023, Khoa Xây dựng Đảng tổ chức dự giờ giảng viên Mai Thị Cúc, Bài 2: Đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn với phát triển kinh tế tri thức thuộc học phần B.2 – Đường lối chính sách của Đảng, Nhà nước Việt Nam. Bài giảng đã trang bị những kiến thức về công nghiệp hóa, hiện đại hóa là gì, tính tất yếu của công nghiệp hóa hiện đại hóa gắn với phát triển kinh tế tri thức.