Xem chi tiết - Trường Chính Trị Hậu Giang

 

LỚP TRUNG CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ - HÀNH CHÍNH KHÓA 117 NGHIÊN CỨU THỰC TẾ TẠI XÃ PHƯƠNG BÌNH VÀ TRUNG TÂM BẢO TỒN THIÊN NHIÊN LUNG NGỌC HOÀNG

Ngày 19-04-2022

 

Thực hiện chương trình đào tạo Trung cấp Lý luận chính trị - hành chính do Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh ban hành và Hướng dẫn số 310-HD/HVCTQG, ban hành ngày 12/6/2019 về hướng dẫn hoạt động nghiên cứu thực tế của học viên trong chương trình đào tạo Trung cấp Lý luận chính trị - hành chính; nhằm tạo điều kiện cho học viên gắn lý luận với thực tiễn, ngày 08/4/2022, Trường Chính trị tỉnh Hậu Giang đã tổ chức Đoàn nghiên cứu thực tế cho học viên lớp Trung cấp Lý luận chính trị - hành chính khóa 117 tại xã Phương Bình và Trung tâm Bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng.

Tham gia nghiên cứu thực tế có 49 học viên lớp Trung cấp Lý luận chính trị - hành chính khóa 117, đại diện phòng Quản lý đào tạo và nghiên cứu khoa học, đại diện lãnh đạo khoa Lý luận cơ sở. Nội dung nghiên cứu thực tế tập trung trao đổi tình hình lãnh đạo, chỉ đạo các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của xã Phương Bình; đánh giá lợi thế, tiềm lực, khả năng phát triển kinh tế du lịch của Trung tâm Bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng theo Nghị quyết 04 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

Trong 01 ngày làm việc, Đoàn nghiên cứu thực tế đã ghi nhận và tổng hợp được nhiều thông tin quý giá, quan trọng về tình hình thực tế tại 02 đơn vị. Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, UBND xã Phương Bình, nhân dân Phương Bình đã góp sức xây dựng địa phương vững mạnh toàn diện trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt trong xây dựng, tổ chức các mô hình, phong trào của các tổ chức chính trị - xã hội, góp phần khẳng định và giữ vững vị trí quan trọng của xã trong phát triển kinh tế - xã hội của huyện Phụng Hiệp. Đồng thời, với tâm thế chủ động, đổi mới sáng tạo, lãnh đạo Đảng ủy, Ban Giám đốc và người lao động Trung tâm Bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng đã và đang chuẩn bị tâm thế, trí tuệ, vật lực sẵn sàng chuyển đổi phương thức phục vụ phát triển kinh tế du lịch theo Nghị quyết 04 của tỉnh với khát vọng cống hiến và đạt nhiều kết quả tốt nhất.

Đồng chí Huỳnh Thanh Hiếu, Trưởng khoa Lý luận cơ sở, Trưởng đoàn nghiên cứu thực tế chia sẻ: Chuyến đi nghiên cứu thực tế lần này không chỉ giúp cho các học viên củng cố những kiến thức đã được học trong chương trình, gắn lý luận với thực tiễn nhằm đáp ứng yêu cầu đào tạo cán bộ trong thời kỳ mới, mà còn nâng cao giá trị thực tiễn lâu dài ở chỗ, học viên có điều kiện cảm nhận sâu sắc về ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển trong sự kết nối giữa xã Phương Bình, là một trong những xã có truyền thống lịch sử Anh hùng của tỉnh, và Trung tâm Bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng, là một trong những điểm nhấn quan trọng của Nghị quyết 04 về bốn trụ cột phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh hiện nay.

Theo kế hoạch, sau chuyến nghiên cứu thực tế, học viên sẽ khi hoàn thành bài viết báo cáo thu hoạch theo chủ đề đã đăng ký. Đây sẽ là một trong những yêu cầu quan trọng trong đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của học viên tại Trường Chính trị tỉnh Hậu Giang./.

Võ Thị Ánh Xuân


Đang online: 3
Hôm nay: 914
Đã truy cập: 340366
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.