Xem chi tiết - Trường Chính Trị Hậu Giang

 

Kế hoạch Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Ba, năm 2023

Ngày 07-02-2023

Kế hoạch Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Ba, năm 2023

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. KẾ HOẠCH - HỌC VIỆN.pdf_20230207143257.pdf

Đang online: 2
Hôm nay: 308
Đã truy cập: 756881
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.