Xem chi tiết - Trường Chính Trị Hậu Giang

 

KHAI GIẢNG LỚP TRUNG CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ - HÀNH CHÍNH KHOÁ 117 NIÊN KHÓA 2021-2022

Ngày 30-03-2021

Dự Lễ khai giảng có Đ/c Đào Văn Nhãn - UVBCH ĐB tỉnh, Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; Đ/c Phan Hoàng Ngoan - Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh; Đ/c Nguyễn Thị Tuyết Loan - UVBCH ĐB tỉnh, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh; đại diện lãnh đạo các khoa, phòng Trường Chính trị tỉnh Hậu Giang.

Lớp học được tổ chức đào tạo theo hình thức chính quy, tập trung, thời gian dự kiến diễn ra hơn 6 tháng. Học viên phải trãi qua 06 phần học của chương trình Trung cấp LLCT - HC, hoàn thành đầy đủ các bài thi, báo cáo nghiên cứu thực tế cuối khóa, tham dự thi tốt nghiệp theo quy định sẽ được cấp bằng tốt nghiệp. Qua khóa học này, học viên sẽ được trang bị những kiến thức cơ bản và cần thiết về chủ nghĩa Mác - Lênin; tư tưởng Hồ Chí Minh; quan điểm đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước; một số nội dung của khoa học hành chính và kỹ năng lãnh đạo, quản lý.

Để lớp học đạt kết quả tốt, thực hiện đúng mục tiêu, chương trình kế hoạch đề ra, Đ/c Nguyễn Thị Tuyết Loan - UVBCH ĐB tỉnh, Hiệu trưởng Trường Chính trị đề nghị các học viên sinh hoạt đảng đúng quy định, xác định đúng đắn động cơ học tập, nâng cao tinh thần tự học, phát huy khả năng tư duy và tham gia đầy đủ, nhiệt tình các hoạt động phong trào của Nhà trường. Học viên phải thực hiện tốt nội quy, quy chế Nhà trường đề ra, nêu cao tinh thần đoàn kết, cùng nhau hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Phát biểu tại Lễ Khai giảng, Đ/c Đào Văn Nhãn - UVBCH ĐB tỉnh, Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy yêu cầu học viên phải nghiêm chỉnh thực hiện tốt nội quy, quy chế Nhà trường; chủ động sắp xếp công việc, xây dựng phong cách học tập đúng đắn, vận dụng kiến thức lý luận Mác - Lê nin và đường lối, quan điểm của Đảng vào thực tiễn công tác đạt kết quả tốt nhất.

Đào Thị Diệu Hương


Đang online: 2
Hôm nay: 166
Đã truy cập: 139458
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.