Xem chi tiết - Trường Chính Trị Hậu Giang

 

KHAI GIẢNG 04 LỚP BỒI DƯỠNG NGẠCH CHUYÊN VIÊN CHÍNH, NĂM 2022

Ngày 30-08-2022

Sau thời gian chuẩn bị các thủ tục cần thiết, sáng ngày 27 tháng 8 năm 2022, Trường Chính trị tỉnh phối hợp với Sở Nội vụ tổ chức Lễ Khai giảng 04 lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính khoá 5, 6, 7, 8, năm 2022.

Dự Lễ Khai giảng có đồng chí Trương Quốc Năm - Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh; đồng chí Đào Hoàng Minh - Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Sở Nội vụ; đại diện lãnh đạo các phòng, khoa Trường Chính trị, phóng viên Báo Hậu Giang và 220 học viên lớp 04 lớp Bồi dưỡng ngạch Chuyên viên chính, năm 2022.

(Ảnh: Chủ nhiệm lớp và BCS 04 lớp BD ngạch chuyên viên chính khoá 5, 6, 7, 8, năm 2022)

Lớp Bồi dưỡng ngạch Chuyên viên chính diễn ra trong thời gian 30 ngày, học tập trung vào thứ 7, chủ nhật hàng tuần. Trong suốt khóa học, học viên được nghiên cứu, học tập 22 chuyên đề (20 chuyên đề giảng dạy và 02 chuyên đề báo cáo), chia thành 3 phần: Phần 1: Kiến thức chung, gồm 12 chuyên đề giảng dạy và 01 chuyên đề báo cáo, ôn tập, kiểm tra; Phần 2: Các kỹ năng, gồm 08 chuyên đề, và 01 chuyên đề báo cáo, ôn tập, kiểm tra; Phần 3: Đi nghiên cứu thực tế và viết tiểu luận tình huống.

Phát biểu tại Lễ Khai giảng, đồng chí Trương Quốc Năm khẳng định tầm quan trọng của lớp Bồi dưỡng đối với chiến lược nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cán bộ, công chức của tỉnh; Yêu cầu các phòng, khoa Trường Chính trị phối hợp chặt chẽ, thường xuyên với các phòng chức năng của Sở Nội vụ trong việc xây dựng kế hoạch và tổ chức giảng dạy, kiểm tra, quản lý việc học tập của học viên theo đúng quy chế học tập của Trường Chính trị; Chủ nhiệm lớp có trách nhiệm trực tiếp theo dõi, quản lý chặt chẽ việc học tập của học vi