Xem chi tiết - Trường Chính Trị Hậu Giang

 

KHAI GIẢNG 02 LỚP TRUNG CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ - HÀNH CHÍNH KHOÁ 119 VÀ 120 NIÊN KHÓA 2021-2022

Ngày 05-05-2021

Dự Lễ khai giảng có Đồng chí Lý Thanh Luyện, Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; Đồng chí Huỳnh Văn Phước, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh; Đồng chí Nguyễn Ngọc Ánh - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh; Đồng chí Nguyễn Thị Tuyết Loan - UVBCH ĐB tỉnh, Hiệu trưởng; đại diện lãnh đạo các khoa, phòng Trường Chính trị tỉnh Hậu Giang.

Để tạo điều kiện cho các học viên có thể vừa học tập, đồng thời hoàn thành nhiệm vụ của đơn vị (do đặc thù học viên của lớp học là giáo viên ở các trường phổ thông), Trường Chính trị tỉnh Hậu Giang tổ chức lớp học vào ngày thứ bảy và chủ nhật (01 lớp học tại Trường Chính trị tỉnh, 01 lớp học tại Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Him Lam). Thời gian lớp học dự kiến diễn ra 12 tháng. Học viên phải trải qua 06 phần học của chương trình Trung cấp LLCT - HC, hoàn thành đầy đủ các bài thi, báo cáo nghiên cứu thực tế cuối khóa, tham dự thi tốt nghiệp theo quy định sẽ được cấp bằng tốt nghiệp. Qua khóa học này, học viên sẽ được trang bị những kiến thức cơ bản và cần thiết về chủ nghĩa Mác - Lênin; tư tưởng Hồ Chí Minh; quan điểm đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước; một số nội dung của khoa học hành chính và kỹ năng lãnh đạo, quản lý.

Để lớp học đạt kết quả tốt, thực hiện đúng kế hoạch đề ra, Đồng chí Nguyễn Thị Tuyết Loan, Hiệu trưởng Trường Chính trị đề nghị cán bộ, giảng viên phải làm tươi mới bài giảng, chú trọng phương pháp dạy học tích cực, tăng cường đối thoại với học viên. Đặc biệt, vận dụng Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hậu Giang nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Văn kiện Đại hội XIII của Đảng vào trong bài giảng góp phần đưa Nghị quyết đi vào cuộc sống. Đối với học viên xác định đúng đắn động cơ học tập, phát huy cao nhất tính chủ động, sáng tạo, ý thức học tập, biến quá trình đào tạo thành quá trình tự đào tạo. Phát huy khả năng tư duy và tham gia đầy đủ, nhiệt tình các hoạt động phong trào của Nhà trường. Học viên phải thực hiện tốt nội quy, quy chế Nhà trường đề ra, nêu cao tinh thần đoàn kết, cùng nhau hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Đào Thị Diệu Hương


Đang online: 9
Hôm nay: 2041
Đã truy cập: 767542
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.