Xem chi tiết - Trường Chính Trị Hậu Giang

 

KHAI GIẢNG 02 LỚP BỒI DƯỠNG, CẬP NHẬT KIẾN THỨC MỚI CHO CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC NĂM 2022

Ngày 16-12-2022

Sau thời gian chuẩn bị các thủ tục cần thiết, sáng ngày 14 tháng 12 năm 2022, Trường Chính trị tỉnh phối hợp với Ban Tổ chức các huyện, thị, thành phố tổ chức lễ khai giảng 02 lớp Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ, công chức, viên chức năm 2022.

Dự Lễ Khai giảng, có đồng chí Nguyễn Thị Tuyết Loan – UVBGH Đảng bộ tỉnh, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh; đồng chí Trương Quốc Năm - Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh. Ngoài ra, còn có sự tham dự của đại diện lãnh đạo phòng, khoa Trường Chính trị, phóng viên Báo Hậu Giang và 196 học viên 02 lớp Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ, công chức, viên chức năm 2022.

Lớp Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ, công chức, viên chức năm 2022 diễn ra từ ngày 14 tháng 12 đến ngày 20 tháng 12 năm 2022, trong đó lớp học tập trung 03 ngày. Trong suốt khóa học, học viên được nghiên cứu, học tập 05 chuyên đề  về: Xây dựng chính quyền cơ sở hoạt động hiệu lực, hiệu quả với phương châm kiến tạo, phát triển, liêm chính, hành động, phục vụ nhân dân; Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có phẩm chất, năng lực đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới; Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; Thực hiện chuyển đổi số ở tỉnh Hậu Giang hiện nay; Những điểm mới từ Đại hội XIII của Đảng và Chương trình hành động của Đảng bộ tỉnh về tập hợp sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và viết bài thu hoạch.