Xem chi tiết - Trường Chính Trị Hậu Giang

 

Hội thảo khoa học “thực hiện chương trình trung cấp lý luận chính trị - hành chính (2014) - từ thực tiễn trường chính trị tỉnh hậu giang”

Ngày 16-06-2020

Chiều 29 tháng 3 năm 2016, Trường Chính trị tỉnh Hậu Giang tổ chức Hội thảo khoa học: “Thực hiện Chương trình Trung cấp lý luận chính trị - hành chính (2014) - từ thực tiễn Trường Chính trị tỉnh Hậu Giang”.

http://demo.haugiang.gov.vn/documents/561001/683852/3.jpg/d48cb7e7-139c-fb37-d905-211e596e7817?t=1586917172432

Toàn cảnh Hội thảo khoa học

Với 28 tham luận và 04 ý kiến phát biểu, Hội thảo đã tập trung làm rõ những thuận lợi, khó khăn trong tổ chức thực hiện Chương trình Trung cấp lý luận chính trị - hành chính hiện hành ở Trường Chính trị tỉnh Hậu Giang; ưu điểm, hạn chế của khung chương trình và bộ giáo trình Trung cấp lý luận chính trị - hành chính hiện hành. Đồng thời trao đổi các nội dung cụ thể của chương trình, giáo trình ở các phần học, bài học qua gần 02 năm tổ chức thực hiện ở Nhà trường.

Hội thảo là diễn đàn khoa học để đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức Nhà trường trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm giảng dạy và quản lý, thể hiện sự tâm huyết, trách nhiệm của đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý qua gần 02 năm tổ chức thực hiện Chương trình Trung cấp lý luận chính trị - hành chính (bổ sung, chỉnh sửa 2014). Những tham luận, ý kiến trao đổi tại Hội thảo là cơ sở để Nhà trường tập hợp, chọn lọc lại để có những kiến nghị với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh vì mục tiêu tếp tục hoàn thiện Chương trình Trung cấp lý luận chính trị - hành chính, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo cán bộ, công chức, viên chức, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ cách mạng.

PHÒNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC - THÔNG TIN - TƯ LIỆU


Đang online: 1
Hôm nay: 35
Đã truy cập: 60196
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.