Xem chi tiết - Trường Chính Trị Hậu Giang

 

HỌP BÁO PHÁT ĐỘNG CUỘC THI CHÍNH LUẬN VỀ BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG LẦN THỨ BA, NĂM 2023

Ngày 02-02-2023

 

Tiếp nối thành công của hai Cuộc thi viết chính luận về “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” năm 2021, 2022. Sáng ngày 01/02/2023 Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội đồng Lý luận Trung ương, Tạp chí Cộng sản, Báo Nhân dân, Đài Truyền hình Việt Nam Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Họp báo trực tuyến phát động “Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Ba, năm 2023”.

Tham dự buổi họp báo trực tuyến có:

- Tại điểm cầu Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh: Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng - Uỷ viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo 35 Trung ương, Trưởng Ban Tổ chức Cuộc thi, các đồng chí lãnh đạo Ban Tuyên Giáo Trung ương, Ban chỉ đạo 35 Trung ương, Tạp chí Cộng sản, Báo Nhân dân, Đài truyền hình Việt Nam, Hội nhà báo Việt Nam, Ban Giám đốc, thủ trưởng các đơn vị chức năng, các đơn vị nghiên cứu giảng dạy, các cơ quan báo chí của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và cùng với hơn 63 điểm cầu trực tuyến tại các Học viện trực thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

- Tại điểm cầu Trường Chính trị tỉnh Hậu Giang: Đồng chí Lê Công Lý - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng Ban, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ; đồng chí Nguyễn Thị Tuyết Loan - UV.BCH Đảng bộ tỉnh, Hiệu trưởng Trường Chính trị, Ban Giám hiệu, lãnh đạo phòng, khoa, các cơ quan báo chí tại tỉnh Hậu Giang, giảng viên Trường Chính trị, Báo Hậu Giang và Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hậu Giang.

Phát biểu khai mạc buổi họp báo, đồng chí Lê Hữu Lợi - Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh - Thành viên Ban Chỉ đạo 35 Trung ương đã xác định cuộc thi tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng của công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, của cán bộ, đảng viên và Nhân dân đối với nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Thông qua Cuộc thi, tiếp tục phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện kỹ năng cho lực lượng, hình thành mạng lưới rộng khắp bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch, góp phần bảo vệ Đảng, Nhà nước, Nhân dân và chế độ. Nâng cao chất lượng các tác phẩm chính luận trên báo, tạp chí, phát thanh, truyền hình và mạng xã hội về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị, góp phần bảo vệ, tuyên truyền, lan tỏa đường lối, chủ trương, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tập trung vào các nội dung Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, các Nghị quyết Hội nghị Trung ương khoá XIII của Đảng. Hình thành nguồn sản phẩm phong phú, có chất lượng, có tính chiến đấu cao phục vụ trực tiếp công tác tuyên truyền của các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Ba, năm 2023 khuyến khích sự tham gia của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, học viên, sinh viên Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, các Trường Chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Trung tâm chính trị cấp huyện, Trường cán bộ của bộ, ngành, đoàn thể Trung ương; giảng viên, học viên, sinh viên các cơ sở đào tạo Đại học, Cao đẳng; cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động của các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và địa phương; thành viên, đội ngũ chuyên gia, cộng tác viên của Ban Chỉ đạo 35 các cấp; sĩ quan, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang; cán bộ, phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên các cơ quan báo chí, truyền thông của Trung ương và địa phương; đoàn viên, thanh niên của các tổ chức đoàn ở Trung ương và địa phương.

Yêu cầu đối với tác phẩm dự thi phải là tác phẩm sáng tạo lần đầu, chưa từng được đăng tải/công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng và mạng xã hội trước thời điểm phát động Cuộc thi. Mỗi tác giả/nhóm tác giả được gửi tối đa 02 tác phẩm tham gia dự thi gồm: 01 bài viết chính luận loại hình Tạp chí (Tạp chí in hoặc Tạp chí điện tử) và 01 bài viết chính luận loại hình Báo (Báo in hoặc Báo điện tử).  Các tác phẩm thể loại âm thanh, hình ảnh, mỗi tác giả/nhóm tác giả được gửi tối đa 03 tác phẩm dự thi: 01 tác phẩm loại hình báo nói (phát thanh); 01 tác phẩm loại hình báo hình (truyền hình) và 01 tác phẩm dưới dạng video clip.

Trong buổi họp báo có 06 lượt ý kiến trao đổi và đặt câu hỏi liên quan đến Cuộc thi, đa số các ý kiến đều đánh giá cao công tác tổ chức và sự cần thiết phải tổ chức Cuộc thi. Bên cạnh những ý kiến đặt câu hỏi về nội dung, hình thức, tiêu chí đánh giá thì cũng có một số ý kiến đề nghị Ban Tổ chức Cuộc thi tập hợp những bài viết đạt giải thành tập tài liệu để phục vụ cho việc nghiên cứu, học tập.

Tại điểm cầu tỉnh Hậu Giang, đồng chí Lê Công Lý đã báo cáo những kết quả mà tỉnh Hậu Giang đạt được trong 02 Cuộc thi vừa qua và khẳng định trong Cuộc thi lần thứ ba tỉnh Hậu Giang sẽ bám sát nội dung, thể lệ cuộc thi chắt lọc, lựa chọn những tác phẩm dự thi chất lượng. Đồng thời, đồng chí cũng đề nghị Ban Tổ chức cuộc thi đăng tải những bài viết đạt giải trên các phương tiện thông tin đại chúng để phục vụ cho đc giả.

Ảnh: Đồng chí Lê Công Lý - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng Ban, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ phát biểu ý kiến tại cuộc họp báo

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp báo, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng đánh giá cao công tác tổ chức của Cuộc thi thời gian qua, biểu dương các cơ quan, đơn vị và các tỉnh, thành đã tích cực tham gia hưởng ứng góp phần tạo nên thành công cho Cuộc thi. Cũng trong cuộc họp báo, đồng chí nhấn mạnh một số nội dung trọng tâm sau: Thứ nhất, Cuộc thi phải là cơ sở để từng bước hoàn thiện và bổ sung những vấn đề lý luận và thực tiễn vào các nghị quyết, văn kiện của Đảng từ Trung ương đến địa phương. Thứ hai, những điểm mới từ các nghị quyết, quy định của Đảng phải được phản ánh, phân tích, tổng kết, chắt lọc bằng những luận cứ thuyết phục góp phần đưa nghị quyết vào cuộc sống. Thứ ba, việc tổ chức cuộc thi được coi là hoạt động thường xuyên của Ban Chỉ đạo 35 Trung ương, năm 2023 cũng là năm tiến hành sơ kết Nghị quyết 35 nên kết quả của Cuộc thi sẽ góp phần đánh giá và kết công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Đồng chí đề nghị Thường trực Tỉnh uỷ, Ban Thường vụ, Ban Tuyên giáo, Ban Chỉ đạo 35 ở các tỉnh tiếp tục quan tâm đến Cuộc thi, tăng cường tổ chức các Cuộc thi tại địa phương để sàng lọc, lựa chọn những bài dự thi chất lượng tham gia Cuộc thi toàn quốc, cần thiết phải thành lập một trang Website riêng cho Cuộc thi để đăng tải, chia sẻ những thông tin, những bài viết đạt giải để cho cán bộ, đảng viên học tập và nghiên cứu.

NGỌC GIÀU


Đang online: 4
Hôm nay: 438
Đã truy cập: 757011
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.