Xem chi tiết - Trường Chính Trị Hậu Giang

 

HỘI THẢO KHOA HỌC PHÁT HUY TINH THẦN “6 DÁM” CỦA VIÊN CHỨC VÌ MỤC TIÊU XÂY DỰNG TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH HẬU GIANG ĐẠT CHUẨN VÀO NĂM 2025

Ngày 18-01-2023

 

Sáng ngày 13 tháng 01 năm 2023, Trường Chính trị tỉnh Hậu Giang tổ chức Hội thảo Khoa học lần thứ nhất năm 2023. Tại buổi Hội thảo, có sự tham dự của đồng chí Lý Thanh Luyện – Phó Trưởng ban Thường trực, Ban Tổ chức Tỉnh uỷ; đồng chí Nguyễn Hiệp Trung – Phó Trưởng ban, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ; Ban Giám hiệu, lãnh đạo các phòng, khoa và toàn thể viên chức Trường Chính trị tỉnh Hậu Giang. Đồng chí Nguyễn Thị Tuyết Loan – UV.BCH Đảng bộ tỉnh, Hiệu trưởng, chủ trì Hội thảo.

(Ảnh: đồng chí Nguyễn Thị Tuyết Loan phát biểu tại Hội thảo)

Hội thảo nhận được gần 30 tham luận, có 15 ý kiến phát biểu trao đổi tại Hội thảo. Hội thảo tập trung làm nổi bật 02 nội dung chính: Phần 1. Từ lý luận đến thực tiễn, “6 dám” theo quan điểm của Đảng, tư tưởng Hồ Chí Minh và những điều đặt ra cho yêu cầu ngang tầm nhiệm vụ tại Trường Chính trị tỉnh Hậu Giang; Phần 2. Dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới sáng tạo, dám đương đầu với khó khăn, thử thách và quyết liệt trong hành động vì lợi ích chung gắn với trách nhiệm cá nhân viên chức vì Trường Chính trị chuẩn vào năm 2025. Hội thảo thể hiện quyết tâm chính trị của tập thể Trường Chính trị trong việc thực hiện Đề án số 02-ĐA/TU ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hậu Giang về “Phát triển Trường Chính trị tỉnh Hậu Giang đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035”

(Ảnh: Đồng chí Lý Thanh Luyện phát biểu tại Hội thảo khoa học)

Phát biểu tại Hội thảo khoa học, đồng chí Lý Thanh Luyện ghi nhận, đánh giá cao việc phát huy tinh thần “6 dám” của viên chức Trường Chính trị tỉnh, đồng thời chia sẻ với Trường Chính trị tỉnh những khó khăn, khẳng định tinh thần quyết tâm hơn nữa trong phối hợp với Trường tháo gỡ những khó khăn trong phạm vi thẩm quyền trong thời gian tới.

(Ảnh: Ký kết giao ước thi đua năm 2023)

Tại Hội thảo, Hiệu trưởng Trường Chính trị phát động phong trào thi đua giữa Hiệu trưởng Trường Chính trị, Ban Chấp hành công đoàn, Trưởng các phòng, khoa về việc thực hiện các tiêu chí Trường Chính trị chuẩn năm 2023 với 05 nội dung quan trọng góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của lãnh đạo phòng, khoa và viên chức Trường Chính trị về thực hiện Quy định số 11-QĐ/TW ngày 19/5/2021 của Ban Bí thư về trường chính trị chuẩn; Đề án số 02-ĐA/TU ngày 31/12/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hậu Giang về “Phát triển Trường Chính trị tỉnh Hậu Giang đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035”; phát huy tinh thần “6 dám” của viên chức nhằm đưa Trường Chính trị tỉnh Hậu Giang sớm đạt các tiêu chí truòng chuẩn theo quy định.

DIỆU TIÊN


Đang online: 2
Hôm nay: 490
Đã truy cập: 757063
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.