Xem chi tiết - Trường Chính Trị Hậu Giang

 

HỘI ĐỒNG XÉT TUYỂN SINH TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH HẬU GIANG TUYỂN SINH 03 LỚP TRUNG CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ

Ngày 07-07-2021

Sáng ngày 06 tháng 7 năm 2021, Hội đồng Xét tuyển sinh Trường Chính trị tỉnh Hậu Giang tiến hành họp xét tuyển sinh 03 lớp Trung cấp lý luận chính trị cho các đơn vị Đảng uỷ khối các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, lớp ghép thị xã Long Mỹ, huyện Long Mỹ và thành phố Ngã Bảy.

 Đồng chí Nguyễn Thị Tuyết Loan - UVBCH Đảng bộ tỉnh, Hiệu trưởng, Chủ tịch Hội đồng chủ trì cùng và đồng chí Lý Thanh Luyện, Phó Trưởng ban, Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Phan Thanh Diệu Huệ, UVBTV, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy khối các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh; Nguyễn Kim Huyền - UVBTV Thị Uỷ, Trưởng Ban Tuyên giáo, Giám đốc Trung tâm Chính trị thị xã Long Mỹ; các đồng chí đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức, Trung tâm Chính trị huyện Long Mỹ, thị xã Long Mỹ, thành phố Ngã Bảy; đại diện lãnh đạo phòng Quản lý đào tạo và nghiên cứu khoa học, phòng Tổ chức, hành chính, thông tin, tư liệu và các đồng chí thẩm định hồ sơ Trường Chính trị tỉnh Hậu Giang.