Xem chi tiết - Trường Chính Trị Hậu Giang

 

HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG 6 THÁNG CUỐI NĂM 2022

Ngày 10-08-2022

 

          Chiều ngày 06 tháng 7 năm 2022, Đảng bộ Trường Chính trị tổ chức Hội nghị triển khai công tác xây dựng Đảng 6 tháng cuối năm 2022.    Đến dự Hội nghị có đồng chí Trần Thanh Liêm - UV.BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Trưởng ban, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Hậu Giang; đồng chí Huỳnh Văn Phước - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh; đồng chí Lê Văn Hóa - UV.BTV, Trưởng Ban, Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh. Về phía Đảng bộ Trường, có đồng chí Nguyễn Thị Tuyết Loan - UV.BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy cùng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ban Chấp hành và toàn thể đảng viên.

(Đồng chí Nguyễn Thị tuyết Loan - UV.BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy trường phát biểu bế mạc Hội nghị)

Đánh giá kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm 2022, Đảng ủy Trường Chính trị đã thực hiện đạt và vượt nhiều mục tiêu, nhiệm vụ đề ra; đảm bảo quy định, hướng dẫn, chỉ tiêu của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; bám sát chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ tỉnh giao; hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Từ đó, nâng cao chất lượng công tác Đảng, lãnh đạo hiệu quả nhiệm vụ chuyên môn, mang lại nhiều kết quả thắng lợi vượt bậc so với cùng kỳ. Đặc biệt, Đảng ủy Trường đã lãnh đạo triển khai quán triệt và tuyên truyền, phổ biến kịp thời các văn bản của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là việc tuyên truyền, triển khai quán triệt kịp thời và thực hiện nghiêm các văn bản của Trung ương, của Tỉnh và Đảng ủy Khối. Đảng ủy, Ban Giám hiệu và Công đoàn Trường đã phối hợp chặt chẽ trong các phong trào thi đua yêu nước. Qua thi đua đã xuất hiện những cá nhân “dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới sáng tạo, dám đương đầu với khó khăn, thử thách và quyết liệt trong hành động vì lợi ích chung”.

Đảng ủy phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với Ban Giám hiệu trong lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ và đảng viên chủ động đổi mới, sáng tạo, gắn việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với nhiệm vụ chuyên môn; từng chi bộ phòng, khoa có quyết tâm cao, cụ thể hóa các nội dung tuyên truyền, giáo dục sát nhiệm vụ chuyên môn nên đã góp phần nâng cao tư tưởng chính trị cho cán bộ, đảng viên, học viên và người lao động, nhiều nội dung chuyên môn đã nâng chất vượt bật so với cùng kỳ năm ngoái, được Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và Học viện Chính trị khu vực 4 đánh giá cao; phát huy hiệu quả công tác tư tưởng, tuyên giáo trong tuyên truyền, định hướng, động viên và xây dựng khối đoàn kết, thống nhất, sự đồng thuận xã hội trong toàn Đảng bộ, nhiều mô hình tiêu biểu lan tỏa ý nghĩa thực chất “hoa thơm, lấn dần cỏ dại”, như: mô hình: “Lý luận gắn thực tiễn – sinh kế bền vững”; mô hình đảng viên khoa Lý luận cơ sở “Tự lực, tự cường - ngang tầm nhiệm vụ”

Tại Hội nghị, Đảng ủy tổng kết và trao giải Cuộc thi viết chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới lần thứ 2, năm 2022”Hội thi Tìm hiểu Chương trình của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025” cho 26 thí sinh đạt thành tích cao qua 02 hội thi.

(Đại biểu chụp hình cùng thí sinh đạt giải trong Hội thi)

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Trần Thanh Liêm đánh giá cao những kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm 2022 của Đảng bộ Trường Chính trị, điều đó cho thấy sự quan tâm sâu sát, kịp thời, đổi mới, sáng tạo hiệu quả của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ Trường trong lãnh đạo và chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị. Đặc biệt, thời gian qua, Đảng ủy, Ban Giám hiệu Trường đã tạo được sự đồng thuận, thống nhất của toàn thể đảng viên; làm tốt công tác tham mưu cho Tỉnh ủy cũng như phối hợp tốt với các sở, ban ngành Tỉnh thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trên địa bàn Tỉnh.

Phát biểu chỉ đạo của Đảng ủy Khối, đồng chí Huỳnh Văn Phước khẳng định: Đảng bủy Trường đã tập trung xây dựng sự đồng thuận, đoàn kết của tập thể trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ, nổi bật như sự chủ động, đổi mới trong công tác đào tạo, bồi dưỡng, trong thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, nhất là thực hiện lộ trình Đề án “Phát triển Trường Chính trị đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035”; Đảng bộ đã làm tốt công tác xây dựng Đảng, đặc biệt trong công tác giáo dục chính trị, lãnh đạo tư tưởng với nhiều cách làm hay, mô hình hiệu quả, không ngừng nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ; công tác kiểm tra, giám sát từng bước đi vào nền nếp và thực chất.

Đồng chí Nguyễn Thị Tuyết Loan đã triển khai Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022-2023 về “Phát huy nội lực, tận dụng thời cơ, khơi dậy khát vọng xây dựng tỉnh Hậu Giang phát triển nhanh và bền vững”; triển khai Kế hoạch của Đảng ủy Trường Chính trị về học tập, quán triệt và thực hiện Chuyên đề năm 2022 - 2023 gắn với mục tiêu khơi dậy tinh thần trách nhiệm, bản lĩnh, chủ động của toàn thể đảng viên, nắm bắt thời cơ cho khát vọng cống hiến, khát vọng trưởng thành, góp phần thực hiện “Khát vọng xây dựng Trường Chính trị đạt chuẩn mức 1 vào năm 2025” và những năm tiếp theo. Đồng thời, nhấn mạnh yêu cầu, Đảng bộ Trường tiếp tục phát huy những ưu điểm, kết quả đạt được trong thời gian qua, quán triệt, giữ vững phương châm “Trách nhiệm - Chân tình - Hiệu quả” để tập trung lãnh đạo thực hiện 10 nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2022, trong đó chú trọng đặc biệt vào các nhiệm vụ có liên quan nhằm thực hiện hiệu quả Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ Trường Chính trị về “Khát vọng xây dựng Trường Chính trị đạt chuẩn mức 1 vào năm 2025”./.

Tin: Hoàng Phúc

Ảnh: Thanh Tâm


Đang online: 5
Hôm nay: 437
Đã truy cập: 757010
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.