Xem chi tiết - Trường Chính Trị Hậu Giang

 

HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI, QUÁN TRIỆT CÁC VĂN BẢN CỦA TRUNG ƯƠNG, TỈNH ỦY

Ngày 09-06-2022

 

          Sáng ngày 09 tháng 6 năm 2022, Đảng bộ Trường Chính trị tổ chức Hội nghị triển khai, quán triệt các văn bản của Trung ương và Tỉnh ủy Hậu Giang. Đến dự Hội nghị có đồng chí Huỳnh Văn Phước - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, đồng chí Lê Văn Hóa - UV.BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh. Về phía Đảng bộ Trường có đồng chí Nguyễn Thị Tuyết Loan - UV.BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy cùng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ và toàn thể đảng viên.

(Đồng chí nguyễn Thị Tuyết Loan: triển khai, quán triệt các văn bản của Trung ương, của Tỉnh ủy cho đảng viên trong Đảng bộ) Ảnh: Lý Anh Lam.

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Tuyết Loan đã triển khai các văn bản: Quy định số số 65-QĐ/TW, ngày 28 tháng 4 năm 2022 của Bộ Chính trị về luân chuyển cán bộ; Kết luận số 35-KL/TW, ngày 05 tháng 5 năm 2022 của Ban Chấp hành Trung ương Kết luận của Bộ Chính trị về danh mục chức danh, chức vụ lãnh đạo và tương đương của hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở; Nghị quyết số 05-NQ/TU, ngày 01 tháng 6 năm 2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIV về phát triển nguồn nhân lực tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2021 - 2025 tầm nhìn 2030; Đề án số 04-ĐA/TU, ngày 01 tháng 6 năm 2022 của Tỉnh ủy Hậu Giang về thí điểm đổi mới cách thức tuyển chọn chức danh lãnh đạo, quản lý trên địa bàn tỉnh Hậu Giang; Đề án số 05-ĐA/TU, ngày 01 tháng 6 năm 2022 của Tỉnh ủy Hậu Giang về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp; Quy định 1120-QĐ/TU, ngày 01 tháng 6 năm 2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về bộ tiêu chí đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

Bên cạnh việc triển khai các văn bản, đồng chí Bí thư Đảng ủy yêu cầu Bí thư các chi bộ và toàn thể đảng viên nghiên túc tiếp tục nghiên cứu, quán triệt học tập, cụ thể hóa thành các kế hoạch và công việc cụ thể gắn với chức năng, nhiệm vụ được phân công đối với cá nhân và đơn vị.

Trong Hội nghị này, Đảng ủy công bố và trao quyết định của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh về việc chỉ định bổ sung Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Trường Chính trị tỉnh Hậu Giang, nhiệm kỳ 2020 - 2025 cho đồng chí Võ Thị Cẩm Tú.