Xem chi tiết - Trường Chính Trị Hậu Giang

 

HỘI NGHỊ “SINH HOẠT NGÀY PHÁP LUẬT” THÁNG 3/2022

Ngày 11-03-2022

HỘI NGHỊ “SINH HOẠT NGÀY PHÁP LUẬT” THÁNG 3/2022

Thực hiện Kế hoạch số 40-KH/ĐUK, ngày 03 tháng 3 năm 2022 của Đảng uỷ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh về việc Nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Kết luận, Quy định của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XIII); tổ chức đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, chiều ngày 08 tháng 3 năm 2022, Ban Chấp hành Đảng bộ Trường Chính trị tỉnh Hậu Giang tổ chức Hội nghị “Sinh hoạt ngày pháp luật” cơ quan, triển khai các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đến toàn thể đảng viên trong Đảng bộ.

Đồng chí Trương Quốc Năm, Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ, Phó Hiệu Trưởng Trường Chính trị chủ trì Hội nghị, cùng toàn thể đảng viên trong 05 chi bộ trực thuộc Đảng uỷ Trường.

(Ảnh: Đồng chí Trương Quốc Năm triển khai nội dung các văn bản của Đảng)

Tại Hội nghị, đại diện Ban Chấp hành Đảng bộ, đồng chí Trương Quốc Năm triển khai Kế hoạch số 40-KH/ĐUK, ngày 03 tháng 3 năm 2022 của Đảng uỷ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh về việc Nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Kết luận, Quy định của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XIII); tổ chức đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị. Đồng thời, triển khai, quán triệt: Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XIII) về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn,  đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”; Quy định số 37-QĐ/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về những điều đảng viên không được làm; Kế hoạch số 63-KH/TU, ngày 31/12/2021của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về quán triệt, triển khai và tổ chức thực hiện Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XIII); Quy định số 48-QĐ/TW, ngày 20/12/2021 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ của Đảng bộ, chi bộ cơ sở trong doanh nghiệp nhà nước.

Thay mặt Đảng uỷ, đồng chí Trương Quốc Năm yêu cầu các chi bộ trực thuộc Đảng uỷ nghiêm túc triển khai, thực hiện tốt các nội dung của các văn bản nêu trên và tiếp tục triển khai đến toàn thể đảng viên trong chi bộ; chủ động tổ chức đưa nội dung các Kết luận, Quy định của Đảng vào công tác xây dựng chi bộ, khoa, phòng mang lại hiệu quả thực chất, góp phần nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đảng, nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của mỗi cá nhân, tập thể trong toàn đơn vị. Việc quán triệt, triển khai thực hiện của cá nhân, tập thể chi bộ, khoa, phòng phải được tiến hành thường xuyên; UBKT Đảng ủy và Bí thư các chi bộ phải tăng cường kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện của cá nhân, tập thể; báo cáo kết quả hàng tháng, quý theo báo cáo thường xuyên của chi bộ./.

                                                                                                 Thanh Tâm                                                                          


Đang online: 3
Hôm nay: 370
Đã truy cập: 756943
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.