Xem chi tiết - Trường Chính Trị Hậu Giang

 

HỘI NGHỊ CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN NĂM 2023

Ngày 14-02-2023

 

Nhằm nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn ở địa phương, góp phần thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của Trường Chính trị tỉnh theo quy định của Trung ương và của Tỉnh uỷ Hậu Giang; quyết tâm xây dựng Trường Chính trị đạt chuẩn theo tiến độ Đề án số 02-ĐA/TU ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; từng bước đưa Trường Chính trị tỉnh trở thành trung tâm đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn của tỉnh, chiều ngày 13 tháng 02 năm 2023, Trường Chính trị tỉnh Hậu Giang tổ chức Hội nghị công tác chuyên môn năm 2023. Tham dự Hội nghị có Ban Giám hiệu, lãnh đạo các phòng, khoa và đội ngũ giảng viên toàn Trường. Đồng chí Nguyễn Thị Tuyết Loan – UV.BCH Đảng bộ tỉnh, Hiệu trưởng - Chủ trì Hội nghị.

Tại Hội nghị, đồng chí Lê Văn Tuyên - Trưởng phòng Quản lý đào tạo và nghiên cứu khoa học đã thông qua kế hoạch chuyên môn năm 2023; báo cáo tổng hợp công tác chuyên môn năm 2023 từ các khoa. Cụ thể, Trường tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Về công tác đào tạo, bồi dưỡng: Chủ trì và phối hợp, liên kết với các đơn vị liên quan tổ chức đào tạo, bồi dưỡng 57 lớp, số lượng 4.341 học viên là cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh theo quyết định phê duyệt của Uỷ ban nhân dân tỉnh.

Về công tác nghiên cứu khoa học: Thực hiện 08 đề tài khoa học (01 cấp bộ, 01 cấp tỉnh, 03 cấp Trường, 03 cấp khoa); hội thảo, toạ đàm khoa học (02 cấp bộ, 01 cấp khu vực; 03 cấp tỉnh; 03 cấp Trường); xuất bản 04 sách chuyên khảo, kỷ yếu hội thảo; xuất bản 05 số Thông tin Lý luận và thực tiễn; tham gia Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, thi viết báo giải Búa liềm vàng; viết bài đăng các báo, tạp chí, hội thảo khoa học, Thông tin lý luận và thực tiễn, Website Trường, Thông tin công tác Vụ các trường Chính trị,…

Về hoạt động nghiên cứu thực tế: Từ kế hoạch nghiên cứu thực tế của Ban Giám hiệu, các phòng, khoa gắn kết kế hoạch cho giảng viên và học viên các lớp của Trường theo lộ trình, có nội dung cụ thể, có sản phẩm rõ ràng đảm bảo tăng hàm lượng thực tiễn cho bài giảng, bài thu hoạch, khoá luận tốt nghiệp góp phần nâng cao chất lượng tổng kết thực tiễn của địa phương.

Hội nghị đã tập trung thảo luận và nhận được 10 lượt ý kiến phát biểu thể hiện tinh thần trách nhiệm, dân chủ, cầu thị của lãnh đạo và giảng viên Trường. Các ý kiến đều thống nhất với kế hoạch chuyên môn năm 2023, trên cơ sở đó các khoa đã báo cáo tình hình thực hiện các hoạt động thao giảng, dự giờ, thông qua bài giảng mới, sự cần thiết phải đổi mới và đa dạng các hình thức thi lớp Trung cấp lý luận chính trị, chuẩn bị và hoàn thiện bộ đề thi năm 2023, tích hợp nghiên cứu thực tế của khoa với Ban Giám hiệu. Bên cạnh đó cũng có những ý kiến đề xuất, kiến nghị có ít nhất 01 bài viết đăng Website Trường sau mỗi đợt nghiên cứu thực tế, thống nhất phương pháp hướng dẫn học viên đi nghiên cứu thực tế để các khoa có sự chủ động, thí điểm một số lớp về đổi mới hình thức thi trắc nghiệm, xây dựng mục văn bản nội bộ trên trang Website Trường,…

Ảnh đồng chí Nguyễn Thị Tuyết Loan phát biểu tổng kết Hội nghị

Tổng kết Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Tuyết Loan biểu dương những thành tích đạt được trong công tác chuyên môn năm 2022. Những thành tích đó đã được Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Tỉnh ủy Hậu Giang ghi nhận và đánh giá cao. Đây là niềm tự hào rất lớn của Trường nói chung và từng cá nhân viên chức nói riêng. Năm 2023, với tinh thần trách nhiệm cao, các khoa và đội ngũ giảng viên đã chủ động xây dựng kế hoạch chung của khoa và kế hoạch riêng cho từng cá nhân trong việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Phải khẳng định hiện nay, nhà trường đang có nhiều cơ hội thuận lợi khi nhận được sự quan tâm và lãnh chỉ đạo rất lớn của Tỉnh ủy, nguồn nhân lực, vật lực của Trường đang ngày càng hoàn thiện và phát triển. Tin rằng với những điều kiện thuận lợi đó sẽ góp phần xây dựng Trường Chính trị ngày càng lớn mạnh, chất lượng đào tạo, bồi dưỡng ngày càng được nâng lên đáp ứng nhiệm vụ trọng tâm của Tỉnh là nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

NGỌC GIÀU


Đang online: 10
Hôm nay: 608
Đã truy cập: 757181
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.