Xem chi tiết - Trường Chính Trị Hậu Giang

 

Dự giờ giảng viên khoa dân vận giảng dạy lớp trung cấp lý luận chính trị - hành chính khoá 52

Ngày 16-06-2020

Sáng ngày 20 tháng 5 năm 2015, tại Hội trường Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Vị Thủy, Trường Chính trị tỉnh Hậu Giang tổ chức dự giờ giảng viên Võ Thanh Tùng - Khoa Dân vận. Thành phần dự:

http://demo.haugiang.gov.vn/documents/561001/683852/4.jpg/8855bad3-f11b-0855-44e5-2d4b5b168308?t=1586917540350

Giảng viên Võ Thanh Tùng đang giảng bài tại lớp TCLLCT-HC khoá 52

- Ban Giám hiệu: Đồng chí Trần Trung Hiếu - Phó Hiệu trưởng 

- Lãnh đạo, giảng viên khoa Dân vận.

- Lãnh đạo Phòng Nghiên cứu khoa học - Thông tin - Tư liệu.

- Lãnh đạo Phòng Đào tạo.

Nội dung dự giờ:

- Phần học: V.1. Một số kỹ năng cơ bản trong lãnh đạo, quản lý của cán bộ lãnh đạo, quản lý ở cơ sở.

- Giờ giảng: Bài 7. Kỹ năng đánh giá và sử dụng cán bộ ở cơ sở. 

- Lớp: Trung cấp Lý luận chính trị - hành chính khóa 52, mở tại huyện Vị Thủy.

Sau dự giờ đã tổ chức họp rút kinh nghiệm về nội dung bài giảng,  phương pháp, phương tiện, tác phong giảng dạy để không ngừng nâng cao chất lượng giảng dạy. Đây là hoạt động thường xuyên của Nhà trường.


Đang online: 1
Hôm nay: 516
Đã truy cập: 60152
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.