Xem chi tiết - Trường Chính Trị Hậu Giang

 

DỰ HỘI THẢO KHOA HỌC “TÍCH HỢP NỘI DUNG BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG, ĐẤU TRANH PHẢN BÁC CÁC QUAN ĐIỂM SAI TRÁI, THÙ ĐỊCH TRONG ĐÀO TẠO TRUNG CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ”

Ngày 03-11-2022

 

Sáng ngày 01/11/2022, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Tích hợp nội dung bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong đào tạo Trung cấp lý luận chính trị” bằng hình thức trực tiếp tại Học viện và trực tuyến với các trường chính trị.

Tham dự Hội thảo tại điểm cầu Trường Chính trị tỉnh Hậu Giang có đồng chí Nguyễn Thị Tuyết Loan – UV.BCH Đảng bộ tỉnh, Hiệu trưởng Trường Chính trị; Trưởng các phòng, khoa và tập thể Khoa Lý luận cơ sở.

(Ảnh: Hội thảo khoa học, chủ đề: “Tích hợp nội dung bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong đào tạo Trung cấp lý luận chính trị”)

Chương trình Hội thảo gồm có 3 nội dung chính. Một là, làm rõ sự cần thiết phải tích hợp nội dung bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong đào tạo Trung cấp lý luận chính trị. Hai là, những kết quả đạt được, những hạn chế, khó khăn trong việc tích hợp nội dung bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong đào tạo Trung cấp lý luận chính trị tại các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hiện nay. Ba là, đề xuất các giải pháp nâng cao hơn nữa hiệu quả tích hợp nội dung bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong đào tạo Trung cấp lý luận chính trị tại các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong thời gian tới.

Hội thảo đã nghe 13 ý kiến tham gia phát biểu tham luận trao đổi đến từ các đại biểu của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, đại diện các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Đại diện Trường Chính trị tỉnh Hậu Giang, đồng chí Nguyễn Thị Tuyết Loan có ý kiến trao đổi chia sẻ về việc “Thực hiện tích hợp nội dung bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong đào tạo Trung cấp lý luận chính trị tại Trường Chính trị tỉnh Hậu Giang

(Ảnh: Đồng chí Nguyễn Thị Tuyết Loan – UV.BCH Đảng bộ tỉnh, Hiệu trưởng tham luận tại Hội thảo)

Kết luận Hội thảo, PGS.TS. Lê Văn Lợi, Phó Giám đốc Học viện đánh giá cao chất lượng các bài tham luận, đặc biệt là các ý kiến phát biểu trao đổi, các đề xuất, kiến nghị tại Hội thảo đến từ các đại biểu. Qua đó, đề nghị Ban Chỉ đạo 35 của Học viện theo dõi sát sao quá trình tích hợp nội dung bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong đào tạo Trung cấp lý luận chính trị tại các trường chính trị, đồng thời yêu cầu Học viện hỗ trợ về kỹ thuật chuyên môn để các trường chính trị thực hiện hiệu quả hơn trong thời gian tới. Các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tăng cường phối hợp, chia sẻ kinh nghiệm về mô hình, cách làm hay để cùng nhau nâng cao hiệu quả việc tích hợp nội dung bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong đào tạo Trung cấp lý luận chính trị vào thực tiễn.

DIỆU TIÊN


Đang online: 3
Hôm nay: 326
Đã truy cập: 756899
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.