Xem chi tiết - Trường Chính Trị Hậu Giang

 

Công văn 523-CV/HVCTQG V/v triển khai cuộc thi viết chính luận khoa học về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Ngày 19-07-2021

Công văn 523-CV/HVCTQG V/v triển khai cuộc thi viết chính luận khoa học về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. cong-van-cua-hvctqg 523.pdf_20210719142124.pdf

Đang online: 5
Hôm nay: 393
Đã truy cập: 756966
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.