Xem chi tiết - Trường Chính Trị Hậu Giang

 

CHI BỘ KHOA XÂY DỰNG ĐẢNG TỔ CHỨC SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ QUÝ I NĂM 2022

Ngày 18-03-2022

 

          Sáng ngày 8 tháng 3 năm 2022, Chi bộ Khoa Xây dựng Đảng thuộc Đảng bộ Trường Chính trị tỉnh Hậu Giang tổ chức sinh hoạt chuyên đề quý I/2022, đồng chí Phó Bí thư Chi bộ Tăng Văn Cương đã chủ trì tổ chức sinh hoạt chuyên đề: “Đảng viên Khoa Xây dựng Đảng đổi mới công tác nghiên cứu thực tế, nghiên cứu khoa học góp phần xây dựng Trường chính trị chuẩn”. Tại buổi sinh hoạt có sự tham gia của tập thể đảng viên Chi bộ.

 

(Ảnh: Đ/c Tăng Văn Cương – thông qua nội dung sinh hoạt chuyên đề quý I/2022)

          Tại buổi sinh hoạt, đồng chí Tăng Văn Cương đã thông qua mục đích, chương trình sinh hoạt chuyên đề quý I của Chi bộ, cử thư ký ghi biên bản. Chuyên đề quý I/2022 phân tích, đánh giá về nội dung “Đảng viên Khoa Xây dựng Đảng đổi mới công tác nghiên cứu thực tế, nghiên cứu khoa học góp phần xây dựng Trường chính trị chuẩn” đã bám sát chức năng, nhiệm vụ chính trị của đảng viên trong chi bộ. Tại buổi sinh hoạt, các đảng viên đã có nhiều ý kiến đóng góp cho nội dung, đánh giá thực trạng, đề xuất các giải pháp đổi mới công tác nghiên cứu thực tế, nghiên cứu khoa học góp phần xây dựng Trường chính trị chuẩn. Các ý kiến đóng góp được tập thể tham gia phân tích, thống nhất và có tiếp thu, kết luận vào cuối buổi sinh hoạt chuyên đề.

          Qua cuộc sinh hoạt chuyên đề, có thể rút ra được những mặt làm được, như: cấp uỷ và tập thể chi bộ đã quan tâm xây dựng và thực hiện đúng tiến độ kế hoạch sinh hoạt chuyên đề của Chi bộ, mỗi quý sinh hoạt hoạt một chủ đề; nội dung chủ đề mang tính thiết thực, đáp ứng nhu cầu tự đổi mới, nâng chất hoạt động nghiên cứu khoa học, nghiên cứu thực tế của đảng viên Chi bộ, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng Trường chính trị chuẩn; đảng viên chuẩn bị nôi dung đúng theo yêu cầu, mục đích của sinh hoạt chuyên đề; quy trình thực hiện đúng quy định, khoa học; lựa chọn nội dung sinh hoạt phù hợp; đảng viên tích cực, thẳng thắn đóng góp mặt làm được và chưa được, từ đó mạnh dạn đề xuất giải pháp để thực hiện. Từ đó góp phần làm cho buổi sinh hoạt chuyên đề hiệu quả, thành công, phát huy được tinh thần trách nhiệm, ý thức vì tập thể của mỗi đảng viên; phát huy triệt để nguyên tắc tự phê bình và phê bình trên tinh thần xây dựng, hợp tác, thể hiện được tính đoàn kết, thống nhất, quyết tâm thực hiện thắng lợi chuyên đề đặt ra./.

Phan Ngọc Yến


Đang online: 2
Hôm nay: 416
Đã truy cập: 756989
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.