Xem chi tiết - Trường Chính Trị Hậu Giang

 

CHI BỘ KHOA NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT THỰC HIỆN NGHIÊM TÚC HỌP LỆ HÀNG THÁNG

Ngày 09-02-2022

 

Chiều ngày 09 tháng 02 năm 2022, Chi bộ khoa Nhà nước và pháp luật tổ chức tiến hành họp lệ hàng tháng theo quy định.

Tham dự buổi họp lệ có đồng chí Nguyễn Thị Tuyết Loan, Uỷ viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng uỷ, Hiệu Trưởng Trường Chính trị, cùng các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư chi bộ và các đảng viên trong Chi bộ.

(Đ/c Nguyễn Thị Tuyết Loan phát biểu với Chi bộ)

Về nội dung buổi họp, Chi bộ Khoa Nhà nước và pháp luật thông qua báo cáo hoạt động tháng 01 và phương hướng hoạt động tháng 02 năm 2022 về công tác đảng viên, công tác chuyên môn gồm: hoạt động giảng dạy, hoạt động nghiên cứu khoa học, nghiên cứu thực tế và các hoạt động khác.  

 Đồng chí Nguyễn Thị Tuyết Loan đã trực tiếp sinh hoạt tư tưởng cho cán bộ đảng viên về phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, về công tác xây dựng Đảng để luôn vững tin vào quyết tâm chính trị của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; để đảng viên có tư tưởng chính trị vững vàng. Đồng thời, Bí thư Đảng uỷ nhà trường cũng định hướng các nội dung cần quan tâm thực hiện từ đầu năm 2022 đó là: Mô hình của Chi bộ; Kế hoạch xây dựng trường chuẩn; Sinh hoạt chuyên đề hàng quý; Kế hoạch Toạ đàm của trường; Sáng kiến cá nhân; Hoạt động Tổ công đoàn. Các kế hoạch, sáng kiến nhằm triển khai thực hiện thành công Đề án “Phát triển Trường Chính trị tỉnh Hậu Giang đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035”.

Đây là buổi tham dự, trao đổi, chỉ đạo đầu tiên của đồng chí Bí thư Đảng uỷ nhà trường cùng với Chi bộ Khoa Nhà nước và pháp luật trong quý I năm 2022. Thay mặt Chi bộ, đồng chí Bí thư đã tiếp thu ý kiến của đồng chí Bí thư đảng uỷ Trường Chính trị, và các ý kiến của các đảng viên. Chi bộ sẽ bổ sung hoàn thiện Nghị quyết, hoàn thiện các kế hoạch hoạt động theo từng nội dung Nghị quyết đã đề ra; quán triệt nội dung Nghị quyết đến từng đồng chí đảng viên. Từng đảng viên phải xác định mục tiêu, trách nhiệm, nâng cao tính chủ động, tự bồi dưỡng năng lực cá nhân qua từng bài giảng, bài viết, công trình nghiên cứu khoa học, và đặc biệt chú trọng hoạt động nghiên cứu thực tế, tổng kết thực tiễn, tăng cường phối hợp trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị chung của Trường.

MỸ LỆ


Đang online: 6
Hôm nay: 604
Đã truy cập: 757177
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.