Xem chi tiết - Trường Chính Trị Hậu Giang

 

CHI BỘ KHOA LÝ LUẬN CƠ SỞ TỔ CHỨC HỘI NGHỊ SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ QUÝ II NĂM 2022

Ngày 12-04-2022

 

 

Chiều ngày 06/4/2022, Chi bộ Khoa Lý luận cơ sở tổ chức Hội nghị sinh hoạt chuyên đề quý II năm 2022 với chủ đề Giải pháp khuyến khích, bảo vệ đảng viên “6 dám”. Hội nghị sinh hoạt chuyên đề có sự tham dự chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Thị Tuyết Loan, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng; các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ và Bí thư các chi bộ khoa, phòng. Đồng chí Huỳnh Thanh Hiếu, Bí thư Chi bộ, Trưởng khoa Lý luận cơ sở, chủ trì hội nghị.

(Ảnh: Đồng chí Nguyễn Thị Tuyết Loan phát biểu chỉ đạo, định hướng tại Hội nghị Sinh hoạt chuyên đề quý II/2022)

Thực hiện sự phân công của chi bộ, đồng chí Trương Thanh Nghĩa đã báo cáo chuyên đề “Giải pháp khuyến khích, bảo vệ đảng viên 6 dám” theo tinh thần Kết luận số 14-KL/TW, ngày 22/9/2021 của Bộ Chính trị về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung. Chuyên đề đã tập trung phân tích 4 nội dung cơ bản: lý luận về “6 dám”; đánh giá thực trạng, khả năng, tiềm lực tham gia thực hiện “6 dám” của đội ngũ đảng viên chi bộ khoa Lý luận cơ sở; gợi ý các giải pháp khuyến khích, bảo vệ đảng viên “6 dám” và một số đề xuất, kiến nghị với Đảng ủy, Ban Giám hiệu Trường. Với tinh thần nghiêm túc và trách nhiệm, đảng viên chi bộ đã tham gia thảo luận sôi nổi bằng nhiều ý kiến tâm huyết, góp phần thiết thực gắn lý luận “6 dám” với nhận thức, chức năng, trách nhiệm, nghĩa vụ của đảng viên chi bộ; đánh giá sát thực trạng, tiềm năng, khả năng và gợi ý nhiều giải pháp khả thi trong thực hiện, khuyến khích, bảo vệ đảng viên “6 dám” của chi bộ khoa Lý luận cơ sở.

Đồng chí Bí thư chi bộ đã tổng hợp, tóm tắt và kết luận các ý kiến, thống nhất quan điểm, nhận thức về các nội dung chuyên đề, làm cơ sở để đồng chí Trương Thanh Nghĩa tiếp thu và hoàn thiện báo cáo chuyên đề. Đồng thời yêu cầu, mỗi đảng viên phải quán triệt nội dung, mục đích, ý nghĩa của chuyên đề, nâng cao nhận thức chính trị, giữ vững lập trường tư tưởng, thiết thực vận dụng thực hiện hiệu quả “6 dám” gắn với vị trí, chức năng, nhiệm vụ chính trị được phân công; phát huy “6 dám” trong thực hiện các công trình, phần việc của chi bộ, khoa, Trường và Đảng bộ Trường; thường xuyên kiểm điểm kết quả thực hiện “6 dám” của cá nhân định kỳ theo các cuộc sinh hoạt lệ, xem đây là một trong những nội dung kiểm điểm đảng viên cuối năm 2022.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị sinh hoạt chuyên đề quý II năm 2022 của Chi bộ Khoa Lý luận cơ sở, đồng chí Nguyễn Thị Tuyết Loan chúc mừng những thành công và biểu dương tinh thần trách nhiệm của cá nhân và tập thể chi bộ trong chuẩn bị và tổ chức sinh hoạt chuyên đề đã đảm bảo đúng nguyên tắc quy định, đáp ứng yêu cầu tuyên truyền, giáo dục, rèn luyện tư tưởng chính trị, khơi dậy tinh thần tự lực, tự cường và ý chí, khát vọng trách nhiệm, cống hiến của đảng viên. Đồng chí nhấn mạnh, thời gian tới đảng viên chi bộ cần tiếp tục nghiên cứu thực hiện tốt việc phát huy “6 dám” trong vai trò hiến kế ý tưởng của đảng viên cho sự phát triển của tập thể chi bộ, Đảng bộ; tập trung “6 dám” để hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ giảng dạy, nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn kinh tế - xã hội tỉnh nhà; chủ động tìm giải pháp tham gia đóng góp hiệu quả trong xây dựng Trường Chính trị đạt chuẩn mức độ 1 vào năm 2024 (phấn đấu đạt trước 1 năm theo Đề án)

Thay mặt tập thể chi bộ, đồng chí Bí thư chi bộ tiếp thu ý kiến chỉ đạo và khẳng định sẽ cùng tập thể đảng viên chi bộ xây dựng tốt khối đoàn kết, thống nhất ý chí, hành động trong tập thể, hoàn thành tốt nhất những định hướng, kỳ vọng của lãnh đạo Đảng ủy, Ban Giám hiệu trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị./.

 

Nguyễn Thị Ngọc Thơ


Đang online: 7
Hôm nay: 483
Đã truy cập: 757056
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.