Xem chi tiết - Trường Chính Trị Hậu Giang

 

BẢO VỆ THUYẾT MINH ĐỀ TÀI KHOA HỌC CẤP BỘ - 2022

Ngày 07-10-2022

 

Sáng 06/10/2022, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị tư vấn, thẩm định nội dung các đề tài khoa học cấp Bộ năm 2022 của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh bằng hình thức trực tuyến, do PGS.TS Lê Văn Lợi - Phó Giám đốc Học viện chủ trì. Trường Chính trị tỉnh Hậu Giang đăng ký Thuyết minh thực hiện đề tài: “Phát triển kinh tế du lịch ở tỉnh Hậu Giang” do ThS. Nguyễn Thị Tuyết Loan - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Hiệu trưởng Trường Chính trị làm chủ nhiệm.

 

Toàn cảnh buổi bảo vệ Thuyết minh đề tài khoa học cấp Bộ - 2022: “Phát triển kinh tế du lịch ở tỉnh Hậu Giang” do Trường Chính trị tỉnh Hậu Giang chủ trì thực hiện

Đề tài “Phát triển kinh tế du ở tỉnh Hậu Giang” do Trường Chính trị tỉnh Hậu Giang chủ trì thực hiện được Hội đồng đánh giá cao trên các nội dung về: tên đề tài, tính cấp thiết, kết cấu nội dung, phương pháp nghiên cứu… đặc biệt mang tính thực tiễn cao và có tính khả thi nhằm phát huy lợi thế, tiềm năng kinh tế du lịch của tỉnh, góp phần thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 2/4/2022 của Bộ Chính trị khóa XIII “về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

Để hoàn thiện Thuyết minh, PGS, TS. Lê Văn Lợi, Chủ tịch Hội đồng thẩm định lưu ý Chủ nhiệm đề tài cần làm rõ hơn một số vấn đề trong nội dung về phát triển kinh tế du lịch ở tỉnh Hậu Giang, cụ thể: về mục tiêu điều chỉnh định hướng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; chủ thể phát triển kinh tế du lịch; lực lượng tham gia và các sản phẩm, loại hình du lịch đặc thù ở Hậu Giang; phân tích, đánh giá bối cảnh tương lai đối với du lịch Hậu Giang để xác định giải pháp phù hợp và những vấn đề vượt quá thẩm quyền của tỉnh thì kiến nghị với Trung ương.

Thay mặt đơn vị chủ trì thực hiện Đề tài, ThS. Nguyễn Thị Tuyết Loan - chủ nhiệm đề tài, nghiêm túc tiếp thu ý kiến đóng góp của Hội đồng và cam kết sớm bổ sung, hoàn thiện Thuyết minh trình Hội đồng phê duyệt để triển khai thực hiện theo đúng tiến độ quy định.

Trần Duệ


Đang online: 2
Hôm nay: 513
Đã truy cập: 757086
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.