Xem chi tiết - Trường Chính Trị Hậu Giang

 

ĐẢNG BỘ TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH HẬU GIANG HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT CHUYÊN ĐỀ TOÀN KHÓA NHIỆM KỲ ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG BẰNG HÌNH THỨC TRỰC TUYẾN

Ngày 07-10-2021

 

 

                                                                  Huỳnh Phước Tem

                                                              Phòng QLĐT&NCKH

Chiều ngày 28 tháng 9 năm 2021, Đảng ủy Trường Chính trị tổ chức triển khai học tập chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng cho toàn thể cán bộ, đảng viên của Trường bằng hình thức trực tuyến. Tại buổi triển khai, toàn thể cán bộ, đảng viên được xem video clip Chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội thứ XIII của Đảng “ Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý thức tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” do GS. TS Phùng Hữu Phú – Nguyên phó Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương trình bày.

 Nội dung học tập và quán triệt Chuyên đề toàn khóa tập trung vào một số nội dung cơ bản:

- Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc;

- Ý nghĩa lý luận, thực tiễn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chs Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc;

- Một số giải pháp đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; nâng cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu về việc học tập và làm theo Bác.

Thông qua việc học tập, quán triệt chuyên đề, đồng chí Nguyễn Thị Tuyết Loan – Bí thư Đảng ủy Trường mong muốn toàn thể cán bộ, đảng viên, đặc biệt là giảng viên tiếp tục nghiên cứu để nắm sâu sắc hơn nội dung chuyên đề, áp dụng vào trong chương trình giảng dạy và trong các hoạt động khác của Trường nhằm khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, góp phần hiện thực hóa mục tiêu phát triển mà Đại hội XIII của Đảng đã xác định. Đồng thời, sau buổi học tập, quán triệt, Đảng ủy Trường Chính trị sẽ xây dựng kế hoạch thực hiện toàn khóa để làm cơ sở cho các chi bộ trực thuộc xây dựng kế hoạch cụ thể gắn với chức năng, nhiệm vụ chính trị của chi bộ mình.

Đến ngày 29/9/2021, Đảng ủy Trường Chính trị tỉnh tổ chức cho 100% đảng viên trong Đảng bộ và đảng viên các lớp trung cấp LLCT-HC tập trung tại Trường.


Đang online: 3
Hôm nay: 442
Đã truy cập: 757015
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.