Xem chi tiết - Trường Chính Trị Hậu Giang

 

ĐẢNG BỘ TRƯỜNG CHÍNH TRỊ HẬU GIANG TỔ CHỨC HỘI NGHỊ THÔNG BÁO NHANH KẾT QUẢ HỘI NGHỊ LẦN THỨ 4, BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHOÁ XIII

Ngày 25-10-2021

 

Sáng ngày 25 tháng 10 năm 2021, Ban Chấp hành Đảng bộ Trường Chính trị tỉnh Hậu Giang tổ chức Hội nghị Thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 4, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đến đảng viên, học viên Trường, bằng hình thức trực tuyến.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Tuyết Loan – UVBCH Đảng bộ Tỉnh, Bí thư Đảng uỷ, Hiệu trưởng; đồng chí Nguyễn Hiệp Trung - Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó Hiệu trưởng. Ngoài ra còn có sự tham dự của các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ, gần 200 đảng viên đang sinh hoạt, học tập tại Đảng bộ Trường tham dự (05 chi bộ Trường và 03 chi bộ lớp).

(Đồng chí Nguyễn Hiệp Trung - Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó Hiệu trưởng: Thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ tư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII)

Hội nghị lần thứ 4, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII diễn ra từ ngày 04-10 đến ngày 07-10, tại Thủ đô Hà Nội. Tại hội nghị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã thảo luận và cho ý kiến về các nội dung: Báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2021 và dự kiến Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022; đánh giá tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2021 và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022; Kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2022 - 2024; về việc lùi thời điểm thực hiện cải cách chính sách tiền lương theo Nghị quyết số 27-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 7 khóa XII; Báo cáo kết quả công tác phòng, chống dịch Covid-19 thời gian qua, quan điểm, chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới; Báo cáo 05 năm thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW, ngày 30/10/2016 của Ban Chấp hành Trung ương khoá XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Sửa đổi, bổ sung quy định về những điều đảng viên không được làm; Báo cáo các công việc quan trọng của Bộ Chính trị đã giải quyết từ sau Hội nghị Trung ương 3 đến Hội nghị Trung ương 4 và các nhiệm vụ trọng tâm từ Hội nghị Trung ương 4 đến Hội nghị Trung ương 5.

Hội nghị Thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 4, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII có tầm quan trọng đối với đội ngũ đảng viên Trường, giúp nâng cao nhận thức và hành động đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ. Khẳng định tầm quan trọng của nội dung Hội nghị Trung ương tư đối với đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, đồng chí Nguyễn Hiệp Trung nhấn mạnh yêu cầu: các đồng chí đảng viên cần quán triệt thực hiện tốt những nội dung Hội nghị Trung ương lần thứ 4 khóa XIII; tích cực vận dụng những kết quả đạt được của Hội nghị vào trong quá trình giảng dạy, nghiên cứu khoa học, cập nhật tính mới phù hợp với tình hình thực tiễn; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động trong xã hội, sự đồng thuận xã hội trong cán bộ, đảng viên và nhân dân trong thực hiện nghị quyết, nhất là các chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp.

Đặng Thị Ngọc Giàu


Đang online: 4
Hôm nay: 470
Đã truy cập: 757043
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.